Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

Skanska starter byggingen av boligprosjekt på Røa i Oslo

27/12/2023, 14:35
Skanska starter byggingen av boligprosjekt på Røa i Oslo
llustrasjon av Røa X, boligprosjekt tegnet av anerkjente Lund+Slaatto Arkitekter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Konserndirektør Pål Aglen i Skanska har merket seg at det er noe større optimisme knyttet til boligprisutviklingen på bruktboliger neste år og at flere økonomer nå tror på rentenedgang til sommeren. Likevel er det ikke det som er avgjørende for Skanska sin beslutning om å starte opp byggingen på Røa.

–  Selv om vi kan lese om et krevende boligmarked, så er det et stort underliggende behov for at det bygges nye leiligheter i Oslo. Det behovet vil ikke forsvinne selv om vi nå opplever at etterspørselen etter nye boliger har falt betydelig bl.a. som følge av stadige rentehevinger. Det er ikke mange nye prosjekter for salg i Oslo om dagen, og dette er et av få prosjekter som vil ha byggestart tidlig i 2024, sier konserndirektør for eiendomsutvikling i Skanska, Pål Aglen.

Mange steder i landet stoppes boligprosjekter og både boligkjøpere og lokalsamfunn opplever usikkerhet knyttet til framtidsutsiktene. Nå legges det til rette for videreutvikling på Røa.

–  Vi har valgt å bruke vår finansielle styrke til å starte byggingen av Røa X fordi det er bra for lokalsamfunnet på Røa, for byen og fordi det er et godt prosjekt for de som vil bosette seg på Røa. Planen for utvikling av denne delen av Oslo er 20 år gammel. Vi åpner opp, skaper et hyggelig byrom og fjerner den store muren mot gateplan.

Aglen beskriver seg selv som betinget optimist, på tross av en usikker geopolitisk situasjon. Han vektlegger heller utviklingen på de lange rentene og har merket seg analysene om at det kan gå mot reallønnsvekst for folk flest neste år.

– 18 av 56 leiligheter i prosjektet er solgt og vi er trygge på at prosjektet vil være sluttsolgt ved ferdigstillelse sommeren 2026.  

Prosjektet er tegnet av anerkjente Lund+Slaatto Arkitekter og ligger midt i Røa sentrum. Røa har etablert seg som en egen bydel med en helt egen identitet, og stedet er i dag et av hovedstadens mest attraktive boligområder. Det skal legges til rette for et levende sentrum der samtlige som bor og lever på Røa skal få glede av det nye bygulvet og næringslokalene i prosjektet. Fasaden vil være dekket av lys teglstein som står i stil til eksisterende bebyggelse og leilighetene har utvendige hjørner som gir svært gode lysforhold og muligheter for uteplass med flere soner.  

Kontrakten har en verdi på 322 MNOK og planlagt ferdigstillelse av Røa X er satt til juni 2026.

#lund og slatto arkitekter #skanska
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0