Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Byggekrisen rammer hele Norden hardt

22/03/2024, 14:21
Byggekrisen rammer hele Norden hardt
Illustrasjon HWR
Redaksjonen Redaksjonen
Like 0

Situasjonen er spesielt alarmerende for boligbyggingen, som hemmes av høye renter, økende kostnader og strammere kredittmuligheter. I Finland ble boliginvesteringene halvert i 2023, noe som truer med å skape boligmangel i vekstregioner. I Norge økte antall konkurser i byggebransjen betydelig i fjor.

Totalt ble det registrert 4.517 konkurser i Norge i 2023, en økning på 22 prosent sammenlignet med året før, ifølge SSB. Bygge- og anleggssektoren sto for det største antallet bedriftskonkurser. Den største prosentvise økningen på 44 prosent skjedde i Nordland.

For å snu den negative trenden er det nødvendig med tiltak for å styrke tilliten, for eksempel midlertidige statsgarantier for nybygging, som er etterspurt i Finland. Samtidig står opptil 20.000 arbeidsplasser i fare for å gå tapt i den finske byggesektoren innen utgangen av 2024 dersom krisen får feste.

Med en langvarig lavkonjunktur truende over hele Norden, kan flere tusen flere selskaper i byggebransjen bli tvunget til konkurs i løpet av det kommende året.

Kilder: Confederation of Finnish Construction Industries RT, Statistisk sentralbyrå, Dagens Industri

#finland #konkurs #norden #ssb #sverige
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0