Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Bygger innovasjonssenter for kreftforskning

4/07/2023, 10:47
Bygger innovasjonssenter for kreftforskning
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Prosjektet gjelder et kontor- og forskningsbygg på ca. 12 000 m2 knyttet til eksisterende OCCI lamell 1-3.

Det nye bygget skal ha syv etasjer over bakkeplan og to underetasjer, til sammen ni etasjer. Bygget skal romme kontorer med fleksible planløsninger samt forsknings- og laboratoriealer. På bakkeplan og i etasjen over planlegges det for kantine og møtesenter. Kjelleren skal benyttes til ulike tekniske funksjoner, lager, samt sykkelparkering og garderober. Det vil også sees på mulighet for å bygge et opptreningssenter for kreftpasienter i etasje U1. U2 vil kobles på eksisterende kjeller i tilstøtende lamell.

Prosjektet er påbegynt og forventes ferdigstilt desember 2025.

#af gruppen #strøm gundersen vestfold
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0