Byggeindustrien
2 minutter lesetid

De signerte storkontrakt med Nittedal kommune

25/04/2024, 08:00
De signerte storkontrakt med Nittedal kommune
Daglig leder i AOL Erik Hedvald Nilsen og kommunedirektør Adelheid Kristiansen fra Nittedal kommune signerte kontrakt. Foto: Tore Askilsrud
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Den 18. april ble kontrakten for fase 2, gjennomføringsfasen, av samspillsentreprisen EP31 signert. Kontraktsignering skjer etter en utviklingsfase (fase 1) hvor Arne Olav Lund (AOL) sammen med underentreprenør Olimb Anlegg, byggherre Nittedal kommune og rådgiver Norconsult har samarbeidet om å finne de beste løsningene for arbeidene som skal utføres i fase 2.

Samme dag ble også kontrakt på utførelsesentreprisen EP02 signert. Dette er en sideentreprise til EP31, og inneholder både nyetablering og fornyelse av vann- og avløpsledninger med grensesnitt mot EP31.

Bakgrunnen for prosjektet «VA på langs» er Statsforvalterens krav om å redusere utslipp til Nitelva, gjennom å legge ned to lokale renseanlegg. Det skal derfor bygges en overføringsledning til sentralrenseanlegget hos Nedre Romerike Vann og Avløpsselskap (NRVA), samt at en ny forsyningsledning etableres fra NRVA til Nittedal kommune.

Arbeidene i «VA på langs» skal skje samtidig som vannforsyningen til innbyggerne opprettholdes. Prosjektet omfatter etablering av en 10,2 kilometer lang trase for hovedvann- og spillvannsledning som strekker seg fra Åneby i nord til Slattum i sør. Arbeidet gjennomføres i områder med til dels krevende grunnforhold, hvor underentreprenør Olimb Anlegg vil spille en viktig rolle med sin ekspertise.

– Det vil i stor grad benyttes gravefrie metode for å ivareta miljø- og naturmangfold, samt redusere skader på dyrket mark. I deler av prosjektet er vi tett på bebyggelse samt Riksvei 4 og vil derfor legge til rette for å minimere påvirkningen for lokalbefolkning og trafikanter, sier prosjektleder i AOL, Morten Sjøli.

EP31 er første kontrakten som AOL og Peab Anlegg har kalkulert og vunnet sammen, og blir også det første prosjektet som gjennomføres som et internkonsortium.

Anleggsarbeidet i samspillsentreprisen EP31 har oppstart i april, med planlagt ferdigstillelse i desember 2025. Utførelsesentreprisen EP02 har også oppstart i april, med planlagt ferdigstillelse i oktober 2024.

– Vi takker Nittedal kommune for tilliten og et godt samarbeid i første fase av samspillsprosjektet. Det betyr mye for oss å få bidra med vår erfaring og kompetanse i tett samarbeid med alle involverte, og medvirke til at lokalbefolkningen får en pålitelig vann- og avløpstjeneste også i fremtiden. Vi ser fram til å gjennomføre arbeidene på en effektiv og sikker måte, avslutter Erik Hedvald Nilsen, daglig leder i AOL.

#arne olav lund #nittedal kommune #peab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0