Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Én tredel av konkurser i byggbransjen

7/09/2023, 12:51
Én tredel av konkurser i byggbransjen
Illustrasjon: HWR
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

I august steg konkursene med 23,6 prosent på nasjonalt plan sammenlignet med august 2022. Ser man på tallene hittil i år sammenlignet med samme periode (januar – august) 2022, har konkursene steget 24,8 prosent nasjonalt og antallet bedrifter som har gått konkurs i 2023 ligger nå på 2 929.

Konkursutviklingen så langt inn i tredje kvartal ligger helt parallelt med andre kvartal med 14 prosent økning.

Flere steder i landet har antall konkurser doblet seg denne måneden sammenliknet med august 2022. Innlandet, Vestfold/Telemark, Agder, Trøndelag, og Nordland har i august registrert mellom 86 og 115 prosent flere konkurser sammenlignet med august i fjor. Nordland har dermed passert Viken hittil i år, og kommer dårligst ut blant fylkene med 44,2 prosent flere konkurser enn samme periode (jan-aug) i 2022.

På andre siden av skalaen trekkes utviklingen tilbake i utvalgte fylker. Positive bevegelser ser vi i Oslo og Møre og Romsdal som opplever en positiv utvikling på hhv. 18 og 25 prosent sammenlignet med august 2022.

– Det virker som de fallende trendene snur og vi ser en øking for august som ligner mer på årene før pandemien. Det er ikke overaskende, markedet vil korrigere seg etter uvanlig lave konkurstall under pandemiårene. Enkelte fylker har opplevd en dobling fra august i fjor, men utviklingen trekkes også opp av fylker som Viken som totalt står for 21 prosent av konkursene denne måneden kommenterer Kari Mette Almskog, analytiker hos Dun & Bradstreet.

Sammenlignet med perioden januar-august i fjor kommer Vestland-fylke, etterfulgt av Troms/Finnmark best ut med en øking på hhv. 7,7 og 13,4 prosent.

Peker på strukturelle utfordringer i bygg- og anleggsbransjen

Til tross for en økning på 15,6 prosent i Hotell/Restaurant sektoren i august, har bransjen gått tilbake på totalt antall konkurser hittil i år fra 60 prosent i forrige måned til 53,1 prosent inklusive august. Bedrifter i detaljhandel øker med 64,7 prosent og forblir på en total rundt 60 prosent økning i år. Til sammen står de to bransjene for rundt 25 prosent av totalt antall konkurser i 2023.

Verre er det for bygg og anlegg, som står for i underkant av en tredel av konkurser hittil i år, med 29,4 prosent. Sektoren med laveste økning hittil i år er Engro/Agentur på 4,4 prosent etter en nedgang i august på 46,7 prosent sammenlignet med august 2022.

– Bygg- og anleggssektoren viser ikke bare en høy frekvens av konkurser, men representerer nesten en tredjedel av totalt antall konkurser så langt i år. Dette kan ikke kun tilskrives generelle økonomiske svingninger, men peker også mot strukturelle og operative utfordringer innenfor sektoren. Mange prosjekter blir satt på vent, som ikke er uvanlig for usikre tider, legger Kari Mette Almskog til.

#konkurse
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0