Byggeindustrien Bolig
3 minutter lesetid

Historisk svake tall for boligsalg og -bygging

15/08/2023, 10:36
Historisk svake tall for boligsalg og -bygging
Adm. direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det årlig gjennomsnittlige boligbehovet er på 29 384 boenheter. I første halvår er det solgt 6 945 boenheter og igangsatt 6 138 boenheter. Krisen i boligforsyningen rammer førstegangskjøpere og alle som trenger bolig. Nå bygges kapasiteten i boligbransjen ned, og det vil ta lang tid å bygge den opp igjen. De er derfor bekymret for fremtidig boligforsyning og den norske boligmodellen.

Junitallene viser fortsatt nedgang i salg. Samtidig er det positivt at vi ser en liten oppgang i igangsetting. Det er likevel den nest svakeste igangsettingen vi har målt i juni måned, og kommer etter svært dårlige igangsettingstall i de foregående månedene.

Nå er det lokalvalg, og det har stor betydning hvilken boligpolitikk lokalpolitikerne vil føre. Det er positivt at boligpolitikk er på dagsorden, men det viktige er at vi får kommunestyrer som faktisk prioriterer og planlegger for nye boliger. Det er nå behov for raskere og mer forutsigbare plan- og byggesaksprosesser.

Det er behov for tiltak for å unngå at boligkrisen biter seg fast og blir langvarig:

 • Husbanken må ha tilstrekkelige rammer og få flere virkemidler, som:
 • deleie-modeller for å avlaste boligkjøperes egenkapitalkrav
 • risikoavlastninger for utbygger for å få igangsatt prosjekter
 • Etablere et samarbeid mellom stat, kommune, Husbank og utbyggere for å bygge boliger for flyktninger, eldre og utleie
 • Føre en finanspolitikk som demper rentepresset og får kontroll på inflasjonen

Salg nye boliger

 • Salget av nye boliger i juni 2023 er 20 prosent under salget juni 2022.
 • Solgte nye boliger i andre kvartal 2023 er 32 prosent under andre kvartal 2022. Salget pr boligtyper i andre kvartal 2023 viser at eneboliger er 28 prosent under, småhus er 11 prosent under og leiligheter er 41 prosent under samme periode i 2022.
 • Solgte nye boliger første halvår 2023 er 6 945 boenheter, det er 39 prosent under første halvår 2022. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 32 prosent under, småhus er 24 prosent under og leiligheter er 46 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 1 865 eneboliger, 1 543 småhus og 3 536 leiligheter i første halvår 2023.
 • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 14 953 boenheter, som er 37 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 3 953 boenheter, som er 30 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 252 boenheter, som er 23 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 7 748 boenheter, som er 44 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger

 • Igangsetting av nye boliger i juni 2023 er 14 prosent over juni 2022.
 • Igangsatte nye boliger i andre kvartal 2023 er 36 prosent under andre kvartal 2022. Igangsettingen pr. boligtype i andre kvartal 2023 viser at eneboliger er 21 prosent under, småhus er 24 prosent under og leiligheter er 45 prosent under samme periode i 2022.
 • Igangsatte nye boliger første halvår er 6 138 boenheter, det er 43 prosent under første halvår 2022. Igangsettingen pr. boligtype første halvår viser at eneboliger er 22 prosent under, småhus er 42 prosent under og leiligheter er 52 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 1 994 eneboliger, 1 179 småhus og 2 965 leiligheter første halvår 2023.
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 18 557 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 5 002 boenheter, som er 20 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 411 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 10 144 boenheter, som er 30 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

 • Solgte nye fritidsboliger første halvår er 56 prosent under første halvår 2022.
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 2 082 enheter, som er 54 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
 • Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 39 prosent under samme periode i 2022.
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 4 100 enheter, som er 26 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
#boligbygging #boligprodusentene #boligprodusentenes forening
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0