Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Hun foreslås til NCCs styre

23/02/2024, 12:21
Hun foreslås til NCCs styre
Ida Aall Gram Foto: Aspelin Ramm
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

2024 NCCs valgkomité foreslår syv ordinære styremedlemmer uten varamedlemmer, med Alf Göransson gjenvalgt som styreleder, for beslutning på generalforsamlingen. Ida Aall Gram, konsernsjef i Aspelin Ramm, er foreslått som nytt styremedlem. Angela Langemar Olsson har takket nei til gjenvalg. De øvrige styremedlemmene foreslås gjenvalgt.

Alf Göransson ble valgt til styreleder i 2020 og har vært styremedlem siden 2019.

Andre foreslått til gjenvalg er styremedlemmene:

  • Simon de Château (styremedlem siden 2020)
  • Mats Jönsson (styremedlem siden 2017)
  • Birgit Nørgaard (styremedlem siden 2017)
  • Cecilia Fasth (styremedlem siden 2023)
  • Daniel Kjørberg Siraj (styremedlem siden 2023).

Angela Langemar Olsson har takket nei til gjenvalg og valgkomiteen takker henne for hennes viktige bidrag til styret over lang tid.

Valgkomiteen foreslår: Ida Aall Gram som nytt styremedlem.

Ida Aall Gram har vært administrerende direktør i eiendomsutvikler Aspelin Ramm siden 2023. Hun har tidligere vært HR- og kommunikasjonsdirektør og porteføljedirektør i AF Gruppen og hatt ulike lederstillinger i Gyldendal, Orkla og McKinsey & Company Inc. Ida Aall Gram er også styremedlem i A/S Høyres Hus og medlemsorganisasjonen OsloMet. Hun er født i 1977 og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI Sandvika.

På grunn av eierskifter har Peter Hofvenstam, tidligere Nordstjernan, trukket seg fra valgkomiteen. Da valgkomiteens arbeid i utgangspunktet var avsluttet, avsto valgkomiteen fra å oppnevne et erstatningsmedlem for Peter Hofvenstam. De to gjenværende styremedlemmene, Simon Blecher (Carnegie Fonder) og Trond Stabekk (OBOS), ferdigstilte det siste arbeidet og fremmer valgkomiteens forslag for generalforsamlingen.

#aspellin ramm #ncc #obos
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0