Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Hvor mye effekt trenger en utslippsfri byggeplass?

30/11/2023, 10:37
Hvor mye effekt trenger en utslippsfri byggeplass?
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Oslo kommune har som mål å gjøre alle sine egne bygge- og anleggsprosjekter utslippsfrie innen 2025. For å oppnå dette er det viktig å ha kunnskap om reelt effekt- og energiforbruk på kommunens bygge- og anleggsplasser.

– Rapporten fra Sweco skal gi kommunen verdifull kunnskap og anbefalinger for hvordan man kan planlegge og drifte utslippsfrie bygge- og anleggsplasser på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte, sier energirådgiver Eirik Hordnes i Sweco.

Nye Tøyenbadet først under lupen

I den første av to rapporter har Sweco tatt utgangspunkt i energi- og forbruksdata hentet fra byggeplassen til Nye Tøyenbadet i Oslo. Rapporten tar for seg ulike faktorer som påvirker effekt- og energiforbruk på byggeplassen, som for eksempel hvilke maskiner som brukes, og gir anbefalinger for hvordan man kan unngå uønskede effekttopper og redusere energiforbruket.

– I første omgang er det viktig å identifisere årsakene til effekttoppene, og deretter implementere tiltak som kan hjelpe oss å senke dem. Tiltakene som anbefales er blant annet bruk av flere maskiner, stasjonære batteribanker, bedre planlegging og ladelogistikk, i tillegg til mer energieffektive brakker, forteller Hordnes.

Tydelige anbefalinger

Sweco kommer også med anbefalinger for krav til forkunnskaper og tydelige kontraktskrav for å sikre effektiv planlegging og drift av utslippsfrie byggeplasser. Blant annet stilles det krav til energimåling, inkludert måleroppsett, tidsoppløsning for energidata og datainnsamling fra energimålere.

– Det viktigste vi gjør er å gi tydelige anbefalinger til krav som bør stilles fremover i alle kommunens bygge- og anleggsprosjekter for å kunne gjøre byggeplassene utslippsfrie. Kravene sier hva som må til for at kommunen skal kunne innhente nøkkeldata fra byggeprosjektene. Som uavhengige rådgivere har vi ingen bindinger til ett typisk produkt eller løsning. Vi står dermed fritt til å anbefale det vi mener er best, i motsetning til aktører med insentiver til å selge inn produkter. Slike uavhengige vurderinger er viktige for å kunne øke kunnskapsgrunnlaget i bransjen, forteller Hordnes.

#oslo kommune #sweco #tøyenbadet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0