Byggeindustrien
4 minutter lesetid

Kommune droppet store hytteplaner etter press

23/02/2023, 08:43
Kommune droppet store hytteplaner etter press
FOTO: REIDAR GREGERSEN / NRK
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er NRK som forteller historien. Lom er kommunen mot strømmen når det gjelder hyttebygging i Fjell-Norge. De har satset på reiseliv og turisme i stedet for en massiv utbygging av hytter.

Men i et seterområde ved vannet Tesse, rett øst for Jotunheimen, var det forslag om flere hytteprosjekter.

Rett før jul ble alle planene lagt bort, etter press fra blant annet beitebrukere, bondelag, Birdlife og Naturvernforbundet.

– Vi samlet oss og markerte motstand. Her er det lang beite- og kulturhistorie, sier Nelly Karidatter Einstulen, leder Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel.

Hun forteller at de ble kjempeglade og veldig letta da planene ble lagt på is.

– Dette er en gladsak og det er ikke så mange av de gladsakene. Så det er verdt å feire hver eneste en, sier hun.

Flertall mot hyttebygging

I en ny undersøkelse får hun støtte av et flertall av de som bor på Østlandet.

Det er nettopp på Østlandet, og i områder som Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, at hytte-trykket har vært størst.

I målingen, som er gjennomført av Ipsos for Norsk Friluftsliv, sier 54 prosent at dagens hytteutbygging går for hardt ut over naturen. 35 prosent mener at vi har nok plass.

Leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hallvar Helland, sto sammen med Naturvernforbundet i kampen mot hyttebygging i Lom.

Han er ikke overrasket over resultatet av undersøkelsen.

– Tida arbeider for vern og for at utmark og at den tradisjonelle bruken som ikke setter spor etter seg vinner fram, sier han.

Helland poengterer at det ikke bare er urørt natur, men også arealene til å drive landbruk i Norge som er under press. Han understreker at utmarksressursene trengs til beite og for å skaffe mat til folket.

– Det er ikke bare hyttefeltet, men et stort areal rundt som blir påvirket, sier han.

Vil ta mer hensyn

Ordfører i Lom, Bjarne Eiolf Holø (Sp), representer en kommune som har valgt annerledes enn mange andre kommuner.

Han er forsiktig med å gi råd til andre kommuner på grunn av deres selvbestemmelsesrett.

– Men jeg vil tro at det er lurt og se om det er andre ting en skal satse på enn å bygge ned flere og større områder til fritidsbebyggelse, sier han.

Ringsaker kommune har med Sjusjøen Norges største ansamling av hytter. Totalt er det cirka 7300 fritidsboliger i kommunen.

Ringsaker: Ville valgt annerledes i dag

Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) har de siste 16 åra representert en kommune som har satset på hyttebygging.

– Sett i etterkant ville vi, særlig der det ble bygd på myr, valgt annerledes i dag, sier hun.

Før jul ble også en planlagt utbygging på Sjusjøen, i Lunkelia skrinlagt. Det var et enormt engasjement for å bevare området.

– Vi så ikke hvor mye det betydde for folk og det har vi tatt inn over oss, sier hun.

Blir ikke byggestans på Sjusjøen

Som politikere mener hun det er riktig å ta hensyn til undersøkelser som sier at hytteutbyggingen er for massiv.

– Folk er mye mer bevisste og mener vel at vi skal gire litt ned i forhold til hvordan vi forbruker naturen, sier Ihle Steen.

Men det blir ikke byggestans på Sjusjøen av den grunn. Sjusjøen er populært og det er mange som ønsker å ha hytte der.

– Derfor er det fortetting som er ordet her. Vi må bruke det området som allerede er tatt i bruk og ikke ta i bruk nye urørte områder.

Krever større statlig styring

Koordinator i Forum for Natur og Friluftsliv i Innlandet, Morten Aas, er ikke overrasket over resultatet av undersøkelsen.

Han mener en ny nasjonal hyttepolitikk må på plass for å sikre en politikk som er på linje med det folk egentlig ønsker.

– I dag er det ingen nasjonal politikk på hytteutbygging. Det er ingen regional politikk. Da er vi der at alt ansvaret ligger på kommunene.

Han peker på to årsaker til at utbyggingstakten av hytter er så høy.

For det første fordi kommunene sliter med fraflytting og liten aktivitet i næringslivet.

For det andre er det bare utbyggerne som er den aktive part og spiller inn arealer de vil bygge ut til kommunene.

– Så den naturbrukeren, fritidsbrukeren eller beitebrukeren som er fornøyd med slik det er i dag forholder seg i ro, sier han.

Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for Norsk friluftsliv. Det er en fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene i Norge.
  • Ipsos er et uavhengig markedsanalysebyrå og har sørget for at spørsmålene er så nøytrale og åpne som mulig.
  • Bådet det å være positiv og negativ til hyttebygging kommer fram som likeverdige svaralternativer.
  • Respondenter: 1003
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0