Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Konsekvens: 60 mister jobben

8/11/2023, 09:34
Konsekvens: 60 mister jobben
Jimmy Bengtsson, Veidekke. Foto: Branschaktuellt.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 10,4 milliarder, en økning på 9 % fra NOK 9,6 milliarder i tredje kvartal 2022. Det var Bygg Norge, Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige som sto for økningen.

–  Veidekke har opprettholdt stabil lønnsomhet på tross av stadig mer krevende markedsforhold og økte både omsetning og resultat i tredje kvartal, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Økte renter og fortsatt høye materialkostnader gjør at kundene er mer avventende, og at det tar lengre tid å få i gang prosjekter. Vi har god forutsigbarhet over aktivitetene for de neste 12 månedene, men forventer at markedsforholdene vil påvirke omsetningen mot slutten av 2024. Likevel ligger det muligheter også i et svakere marked, og de er vi beredt på å utnytte, sier Jimmy Bengtsson.

– På tross av utfordringene i markedet opprettholder Veidekke en høy ordrereserve med prosjekter av god kvalitet. Størstedelen av ordreinngangen i kvartalet kommer fra de private segmentene og kan tilskrives gode og langsiktige kundeforhold i enheter med god lønnsomhet, sier Bengtsson.

– Det er stor variasjon i markedet mellom de ulike geografiene og segmentene vi opererer i. Markedsnedgangen har lenge vært tydelig i det svenske boligsegmentet, og i fjerde kvartal gjennomfører vi derfor en større organisasjonstilpasning, som omfatter nedbemanning av 60 ansatte i Sverige, sier Bengtsson.

Aktivitetsøkningen ga økt nominelt resultat for konsernet, og resultatet før skatt var NOK 601 millioner, mot NOK 545 millioner i samme periode i fjor. Den samlede resultatmarginen var 5,8 %, mot 5,7 % i tredje kvartal 2022. Ordreinngangen i kvartalet var NOK 5,0 milliarder, mot NOK 7,6 milliarder i tredje kvartal 2022. Ved utgangen av kvartalet utgjorde ordrereserven NOK 40,7 milliarder, en nedgang på 2 % fra årsskiftet og 7 % fra samme periode i fjor.

Om lag 66 % av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene. Netto rentebærende posisjon ved utgangen av tredje kvartal var NOK 1,4 milliarder, mot NOK 2,3 milliarder ett år tidligere. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter hittil i år er NOK 1,1 milliarder, en økning fra NOK 502 millioner i samme periode i fjor.

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde NOK -998 millioner, mot NOK -399 millioner i fjor. Balansen ved utgangen av kvartalet var NOK 18,3 milliarder, mot NOK 17,6 milliarder ved årsskiftet og NOK 17,9 milliarder for et år siden. Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i tredje kvartal var 1,7 mot 3,7 i foregående kvartal og 2,4 i tredje kvartal 2022. Det var én alvorlig skade i tredje kvartal. Sykefraværet i kvartalet utgjorde 5,0 %, mot 4,2 % i foregående kvartal og 4,6 % i tredje kvartal 2022.

#sverige #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0