Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Korrosjonsproblemer i eldre vegger av tegelsten

21/10/2022, 05:59
Korrosjonsproblemer i eldre vegger av tegelsten
Avrustet trådbinder der veggen er åpnet fra innsiden. Foto: SINTEF
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Uten att det er statistisk forankret er det kjent at det de siste årene har vært flere skadesaker hvor forankringen er alvorlig svekket av korrosjon. Det antas at det finnes mange fler. Hvordan kan man ta rede på om man har en vegg eller et bygg med et problem? Forsker innenfor arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner i Sintef, Fredrik Slapø i Sintef forteller om dette på Sintefs hjemmesider.

Vurdering av risiko

Hvis det stemmer at tilstanden mange steder er så dårlig, står veggene da av gammel vane siden det tross alt er relativt få ulykker?

Det er flere faktorer som bidrar til å holde en forblendingsvegg på plass som ikke hensyntas ved dimensjonering av forankringen. Ommurte hjørner kan ha stor forankringskapasitet, men også heft, friksjon, beslag, og vinduer kan bidra til å holde fasadene på plass.

Mange faktorer kan ha betydning for risikoen. Høyden på fasaden, ommurte hjørner, vindpåkjenning på stedet, alder, andre tegn på skader som sprekker og lignende, mulig konsekvens ved ulykke (vegg mot skolegård) nærhet til havet (og dermed saltpåkjenning).

Kontroll

Veggen må i de fleste tilfeller åpnes, for eksempel ved å ta bort sålbenk- eller parapetbeslag. Ellers kan veggen åpnes fra utsiden ved å fjerne stein, eller fra innsiden. Det anbefales å velge værveggen som sted for kontrollen; dersom en kontrollerer et skjermet sted kan det føre til falsk trygghet. Det bør helst kontrolleres flere steder, men ett kontrollpunkt er mye bedre enn ingen.

Dersom kontrollen skal brukes til å vurdere restkapasitet eller restlevetid, bør en mer omfattende kontroll etter prinsippene i Byggforskserien gjennomføres.

Hva man må se etter

Dersom man ut fra enkle kontroller ikke kan konstatere at forankringen er i orden, må det gjøres tiltak. I tilfeller der det er opplagt at kapasiteten er liten, for eksempel som følge av avrustede bindere, kan det være et godt alternativ å se bort fra en eventuell restkapasitet og montere etterforankring.

Dersom dette er usikkert, og gjerne dersom det er et visst omfang som ved store bygg eller flere bygg satt opp samtidig, kan det være aktuelt å få vurdert restkapasitet av en fagkyndig.

#korrosjon #sintef #teglsten
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0