Byggeindustrien Miljø & klima
3 minutter lesetid

Vinstra park fikk bærekraftspris

14/12/2023, 09:54
Vinstra park fikk bærekraftspris
Foto: Terje Elvsaas, Rambøll
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Ordfører i Nord-Fron kommune, Anne Marie Olstad, mottok prisen på vegne av kommunen.  

– Dette var fantastisk! Når en ser at noe så enkelt og samtidig så vanskelig som å skulle temme en bekk ender opp i en bærekraftspris, tenker jeg at det er riktig å fortsette å tenke i denne retningen, sier ordføreren.  

Markedssjef for bærekraft i Rambøll Norge, Maria Mæhle Kaurin, hadde med seg blomster og diplom, i tillegg til selve symbolet på prisen; et sverd der de årlige vinnerne får sitt navn gravert inn. 
–Arbeidet med Vinstra park har tatt hensyn til alle de tre dimensjonene av bærekraft gjennom å legge til rette for natur og pollinatorer, redusere klimagassutslipp gjennom god massehåndtering og tilrettelegge for trivsel, helse og inkludering gjennom universell utforming og etablering av arenaer for kulturliv og fysisk aktivitet, sa Mæhle Kaurin om begrunnelsen for tildelingen.

Et flomsikringsprosjekt med merverdi 

I tråd med Rambøll og Henning Larsens strategi «Partner for bærekraftig endring», tildeles prisen noen som har gjort en særlig innsats med å implementere bærekraft i et prosjekt. For å være en god partner for bærekraftig endring er virksomheten avhengig av en fremoverlent kunde som vil satse for å skape endring. Prisen deles derfor mellom internt prosjektteam og kunde. Prosjektleder og landskapsarkitekt Ingrid Aas Sandvoll fra Henning Larsen representerte det interne prosjektteamet under prisutdelingen.  

–Dette er et prosjekt som viser hvordan vi, sammen med kunde, har hatt en helhetlig prosjekttilnærming, hvor en i alle faser har vært opptatt av prosjektets sosiale, økonomiske og økologiske muligheter, fra første skisse til ferdig bygd anlegg. «Driveren» i prosjektet har vært flomsikringen og gjenåpningen av bekkeløpet Givra. Prosjektet er et forbilde som viser hvordan et flomsikringstiltak kan integreres i lokalsamfunnet, og hvordan en kan få til merverdi gjennom god programmering og flerbruk, sier Ingrid Aas Sandvoll. 

God sentrumsutvikling 

Landskapsarkitekten snakker om viktigheten av å gi de blågrønne strukturene i byer og tettsteder plass. Det er nettopp det vi har gjort på Vinstra. Vinstra har fått et nytt grønt hjerte. Hun mener dette legger til rette for god sentrumsutvikling for tettstedet og viser til blant annet at flomløpet også skal ha stor bruksverdi, i tillegg til god estetisk utforming, også i tørkeperioder. Det grønne er konsekvent valgt framfor det grå, noe en finner igjen i flomløpets utforming, programmering av parken og en bevisst bevaring av eksisterende furumo.  

Ordfører Anne Marie Olstad trekker også fram parkens mange bruksområder.  
–Tidligere hadde vi byggeforbud i dette området hvor en tidvis måtte bruke robåt under vårflommen. Gjennom arbeidet med flomsikring har det vært fint å kunne få bruke tid på prosessen som til slutt endte opp i en park fylt med ulike gressområder, lekeområder, paviljonger, scene, og samtidig har vi fått flyttet bussterminalområdet i ytterkant av parken ut mot Vinstragata. Når jeg nå ser ungdommen gå igjennom parken til og fra skolen, illustrerer det også at de ulike aksene gjennom parken fungerer så godt, sier Anne Marie Olstad.  

Stod imot Hans 

Prislappen på flomsikringsarbeidet og Vinstra Park er på rundt 125 millioner kroner, der flomsikringsprosjektene utgjør 85 prosent av kostnaden. Ordføreren viser til sommerens ekstremvær Hans som ble den store prøven for Vinstra park.  

–Vi bestod med glans. Det hadde vært kostbart i etterkant om vi ikke hadde gjort denne flomsikringen. Med den tilleggsfunksjonen som parken har, fungerte det helt fantastisk bra. Det var en skikkelig elv som rant igjennom parken, men vi hadde ingen personskader eller skader på bygg og forretninger i området. Det er det viktigste, da har det betalt seg, sier ordfører Olstad som fornøyd kan konstatere at de skeptiske stemmene til parken har blitt færre med økt bruk. 

–Det viktigste for oss er at vi ser at hvem som helst nå kan bruke parken. Å få denne bærekraftsprisen i sterk konkurransen mot andre store prosjekter over hele landet, forteller meg at vi har gjort noe riktig, sier ordfører Anne Marie Olstad. 

#henning larsen #nord-fron kommune #rambøll #vinstra park
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0