Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Milliardinvestering for trygg lagring av data

21/03/2024, 09:00
Milliardinvestering for trygg lagring av data
Fra venstre: Jannicke Hilland, styreleder i Skygard og konserndirektør for infrastruktur i Telenor, Martin S. Lundby, styremedlem i Skygard og visekonsernsjef i Hafslund, Elise Lindeberg, påtroppende administrerende direktør i Skygard, og Sunniva Bjørnstad, senior partner i HitecVision. Foto: Armin Jadidi/Hafslund
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Telenor, Hafslund og HitecVision har besluttet å investere 2,4 milliarder kroner på satsingen.

– Vi er stolte over å ha tatt en investeringsbeslutning som vil sørge for at Norge får sårt tiltrengte datasentre som vektlegger sikkerhet og bærekraft. Vi har store ambisjoner for Skygard og timingen er veldig riktig: Den geopolitiske situasjonen har gjort behovet for sikre løsninger viktigere, samtidig som vi ser et stadig mer presset marked på kapasitet, sier Jannicke Hilland, styreleder i Skygard og konserndirektør for infrastruktur i Telenor.

Klart for byggestart ved Hovinbyen

Det første datasenteret skal bygges ved Hovinbyen i Oslo, og første spadetak tas allerede i løpet av mars 2024. Telenor Norge vil være ankerkunde i ett eller flere av datasentrene, og Skygard er allerede i dialog med flere potensielle kunder.

Den påtroppende lederen for Skygard er Elise Lindeberg, som går fra stillingen som sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Her har hun ledet sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Hun har også vært medlem av regjeringens totalberedskapskommisjon.

– Skygard skal være et norsk alternativ i en internasjonal bransje. Elise Lindeberg bringer med seg en imponerende bakgrunn innen sikkerhet og beredskap, sier Hilland.

Energieffektiv og miljøvennlig drift

Skygard skiller seg ut i datasentermarkedet ved å ha norske eiere, sterkt fokus på energieffektiv drift i tillegg til å møte behov fra kunder med svært høye krav til sikkerhet.

– Det foregår en omfattende digitalisering i alle samfunnssektorer, og det medfører at stadig flere viktige og kritiske tjenester er avhengig av gode digitale løsninger og god sikkerhet. Lagring av data spiller en betydelig rolle, og jeg ser frem til å bidra til å bygge opp Skygard, sier Elise Lindeberg.

Datasenteret ved Hovinbyen skal være det mest energieffektive i Norge. Overskuddsvarmen vil bli utnyttet og gå inn i fjernvarmenettet. Hvis man i dag er i et gammelt datasenter og flytter over til et moderne datasenter som Skygard, kan vi redusere mellom 50 og 70 prosent av kraftbehovet.

– Skygards kunder krever et høyt sikkerhetsnivå og har behov for miljøvennlig datalagring. Vi har strøm og tilgjengelig kapasitet og tilpasser oss spesifikke kundebehov knyttet til volum og sikkerhet, sier Martin S. Lundby, styremedlem i Skygard og visekonsernsjef i Hafslund.

Det ble nylig kjent at Telenor inngår et omfattende samarbeid innen kunstig intelligens med Nvidia.

– Gjennom samarbeidet vårt med Nvidia vil vi kunne etablere uavhengige og norsk-eide skyplattformer operert på norsk jord, der kunstig intelligens er en av de sentrale driverne. Dette vil bidra til at Skygards datasentre leverer svært effektive, avanserte og sikre løsninger, sier Hilland.

Ambisiøse utbyggingsplaner i hovedstadsregionen 

Datasenteret ved Hovinbyen vil være i drift i løpet av første halvår 2025. Datasenteret vil være samlokaleringsanlegg for flere leietakere. I tillegg til det første senteret har Skygard ambisjon om å bygge ytterligere to datasentre i hovedstadsregionen. Fullt utbygd vil de tre datasentre etter planen ha en samlet kapasitet på 40MW.

Skygard er eid av Telenor (31,7%), Hafslund (31,7%), HitecVision (31,7%) og Analysys Mason Nordic (5,0%).

#hafslund #hitecvisions #hovinbyen #ny på jobb #oslo #skygard #telenor
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0