Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Moelven øker prosesseringskapasiteten

16/11/2022, 08:05
Moelven øker prosesseringskapasiteten
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Moelven har besluttet å gjennomføre ytterligere omfattende investeringer ved Moelven Valåsen AB med sikte på å øke tørkekapasiteten og ombygging av høvler til eksportmarkedet. I tillegg investerer selskapet i modernisering, effektivisering og betydelig økning av produksjonsvolumet av byggtre ved Moelven Edanesågen AB. Samlet ramme for den siste investeringsheisen viser til ca. SEK 300 millioner totalt for begge selskapene. 

Eksportløft og økte investeringer i byggtre

– For Moelven Valåsen AB vil dette være et stort løft. Vi blir mer spesialiserte og effektive samtidig som vi styrker produksjonen ytterligere inn mot eksportmarkedet, sier Anders Lindh, divisjonsdirektør i Moelven Timber.

– Vi styrker en allerede ambisiøs investering i Moelven Edanesågen AB, og investeringen vi gjør nå bidrar til en betydelig forbedring av vår konkurransekraft innen anleggstre i både det svenske og norske markedet, sier Bjarne Hønningstad, divisjonsdirektør i Moelven Wood.

Langtidsplan

Investeringene innebærer at Moelven utnytter de mulighetene som finnes i Moelven-konsernet. Det er derfor besluttet at den videre utviklingen av produksjon og distribusjon av anleggstrevirke for det svenske markedet nå skal flyttes fra Moelven Valåsen Wood til Moelven Edanesågen. Endringene har vært gjenstand for fagforeningsforhandlinger og de ansatte i de aktuelle selskapene har blitt informert.

Flyttingen skal være ferdig innen årsskiftet 2024/2025, inntil da vil driften ved Moelven Valåsen Wood fortsette som før. Utbyggingen som nå skjer ved Moelven Valåsen og Moelven Edanesågen innebærer et fortsatt behov for både kompetanse og ressurser begge steder.

#moelven
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0