Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Multiconsult styrker seg i Sverige

11/12/2023, 08:03
Multiconsult styrker seg i Sverige
Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult | Foto: Bård Gudim/Multiconsult
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Helm er tekniske rådgivingsselskap som har sin opprinnelse i Stockholm i 2007. Helm Project Management tilbyr tjenester innen prosjekt-, bygge- og prosjekteringsledelse og Helm Connect er spesialisert inn mot koordinering av teknisk infrastruktur i byområder. I dag arbeider 17 medarbeidere i selskapene.

– Oppkjøpet av Helm er en del av våre vekstambisjoner i Sverige gjennom vårt datterselskap Itero. Helm er et veldrevet selskap med mange dyktige medarbeidere. Selskapet vil komplementere Iterio innenfor prosjektledelse og prosjektstøtte. I tillegg vil de bidra til at vi kan tilby markedet nye tjenester som også kan gi synergier i Iterios prosjekter og rammeavtaler, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Iterio har de senere årene hatt et uttalt mål om å utvikle selskapet innen prosjektstøtte og sammen med Helms dyktige medarbeidere vil selskapet utvide kompetansen innen dette området. Med Helms kompetanse innen koordinering av teknisk infrastruktur kan Iterio også realisere ambisjonen om å bygge et nytt forretningsområde innen vann.

– Vi er veldig glade for å slå oss sammen med Helm og ser frem til å innlemme deres kompetanse i vår virksomhet. Helm utfyller oss på best mulig måte både forretningsmessig og kulturelt. Oppkjøpet vil styrke vår posisjon i markedet og gjøre oss i stand til å tilby enda mer omfattende og spesialiserte tjenester til våre kunder, sier Jonas Jonsson, administrerende direktør i Iterio.

Helm blir integrert i Iterio i løpet av første kvartal 2024 og selskapets medarbeidere vil bli samlokalisert med Iterios medarbeidere i Stockholm.

#helm #iterios #multiconsult #sverige
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0