Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Nå skal det bygges på Jan Mayen

16/05/2024, 07:00
Nå skal det bygges på Jan Mayen
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte Jan Mayen for noen måneder siden for å inspisere stasjonen. Foto: Marita I. Wangberg, FD
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Stasjonen på Jan Mayen har en viktig strategisk plassering. Et nytt hovedbygg på Jan Mayen skal sikre trygt norsk nærvær og suverenitet på Jan Mayen gjennom hele året, være en driftseffektiv stasjon og legge til rette for prioriterte aktiviteter. De som er stasjonerte på Jan Mayen vil med dette få mer moderne og trygge arbeidsforhold, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) understreker at det er viktig å prioritere et nytt hovedbygg på Jan Mayen og at det nå nærmer seg realisering.

– Aktiviteten på Jan Mayen utgjør en viktig del av nærværet vårt i nordområdene. Vi trenger et nytt hovedbygg for å kunne ivareta og sikre fortsatt drift av de funksjonene Norge har på Jan Mayen, sier justis- og beredskapsministeren.

Tjenestene og installasjonene på Jan Mayen blir brukt tverrsektorielt og er viktig infrastruktur for blant annet næringsliv, forsking og tilsyn av naturreservat. På Jan Mayen drifter Norge også bakkestasjonene for navigasjonssystema European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) og Galileo.

Prosjektet Nytt hovedbygg omfatter ny storgarasje og erstatning av to naust og dessuten sanering av eksisterende stasjonsbygg. Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden 2024–2028. Foreslått kostnadsramme for prosjektet er 1 641 millioner kroner, inkludert merverdiavgift og gjennomføringskostnader.

#arktis #jan mayen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0