Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Nye prosjektledere til Forsvarsbygg

11/02/2024, 08:00
Nye prosjektledere til Forsvarsbygg
Foto: Forsvarsbygg
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

De nyutdannede prosjektlederne blir en del av et 18 måneder langt introduksjonsprogram, som Forsvarsbygg har sydd sammen for dem. I programmet skal de få utvikle seg og vokse inn i rollen som prosjektleder. De nyutdannede vil få en god innføring i prosjektlederrollen gjennom sektorens egen prosjektlederskole, som også gir studiepoeng.

Utvikling av prosjektlederrollen

De skal rullere på ulike faser i prosjektenheten, og gjennom programmet vil de være innom både gjennomføringsfase, tidligfase og andre relevante avdelinger i Forsvarsbygg. Etter endt program går de inn i en ordinær stilling som prosjektleder.

– Vi vil at de unge skal lære oss noe nytt. De nye prosjektlederne skal dekke økt behov, men de skal også være med på å utvikle prosjektlederkompetansen i Forsvarsbygg. Prosjektlederrollen er i stadig utvikling. Ved å ansette så mange nye unge prosjektledere, ønsker vi å utfordre og utvikle prosjektlederrollen og å tilføre ny kompetanse inn i etaten vår, sier Stine.

Mangfoldig gruppe med ulik utdanningsbakgrunn

Da Forsvarsbygg lyste ut de ti stillingene senhøsten i fjor, var det med ambisjon om å sette sammen en mangfoldig gruppe kandidater med ulike utdanningsbakgrunner. Vi avgrenset derfor ikke utlysningen bare til en type utdanning.

– Responsen var overveldende. Vi mottok svært mange gode søknader blant de 84 kandidatene som søkte. Blant de ti nye talentene vi ansatte, finner vi folk med ingeniørutdanning, arkitekter og integrert master i eiendom. Prosjektlederne har utdannelsesbakgrunn fra NMBU, NTNU, Oslo Met og Bergen Arkitekthøgskole, sier Stine.

– Behold roen og bygg team

En prosjektleder må bevege seg i et meget komplekst ansvarsområde. Du skal etter beste evne styre og lede prosjektet fra start til mål. Kort fortalt har prosjektlederen ansvar for alt i prosjektet. Særlig er det søkelys på økonomi, usikkerhet, fremdrift, kvalitet, kontrakter, informasjonssikkerhet og SHA. I tillegg er det svært mange interesser som man må ta i betraktning. Det kan være skjær i sjøen overalt.

– For å lykkes som prosjektleder, trenger ikke hvilken utdanning man har den mest avgjørende faktoren. Man må beholde roen, jobbe strukturert og helhetlig og samtidig ikke glemme detaljene. En viktig faktor for å lykkes er å sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører. En prosjektleder må være i stand til å håndtere uenigheter og utfordringer som kan oppstå underveis i prosjektet, sier Stine.

– Unik arbeidsplass

Forsvarsbygg er en av Norges største byggherreorganisasjoner. Vi jobber med et bredt spekter av bygg- og anleggsprosjekter for alle våpengrenene i Forsvaret, og de andre etatene i forsvarssektoren. Prosjektene er geografisk spredt over hele landet og varierer i størrelse og omfang. Til sammen har Forsvarsbygg cirka 400 aktive byggeprosjekter til enhver tid.

– Jeg tør å påstå at du ikke finner en annen arbeidsplass med en så unik og spennende prosjektportefølje. Vi bygger alt for forsvarssektoren. Fra stort til smått. Fra riving til å bygge en ny leir, eller et skyte- og øvingsfelt. Vi får på plass midlertidige camper og infrastruktur for å ta imot allierte soldater.

Prosjektlederne har en sentral rolle i hvordan vi gjennomfører investeringer. Da må vi jobbe med å hele tiden være kompetente og oppdaterte og tiltrekke oss unge talenter, sier Stine. Hun fortsetter:

Prosjektlederne bygger forsvarsevne

– Som prosjektleder for et av våre byggeprosjekter, får du stort ansvar. Sammen med engasjerte og dyktige kollegaer i et sterkt fagmiljø, får du være med å bidra til forsvarssektorens felles samfunnsmål som handler om å verne om landet vårt og demokratiet vårt. 

Våre eiendommer, bygg og anlegg er en avgjørende innsatsfaktor for Forsvarets aktivitet både i fredstid, krise og krig. I Forsvarsbygg kaller vi det å bygge forsvarsevne hver dag. Våre prosjekter bidrar til et helt spesielt samfunnsoppdrag i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Det er et oppdrag som vi tar på stort alvor, avslutter Stine.

#forsvarsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0