Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Opprettholder høy boligbygging

3/11/2022, 07:59
Opprettholder høy boligbygging
Daniel Kjørberg Siraj, Konsernsjef, OBOS
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Driftsinntektene i tredje kvartal 2022 ble 9.821 millioner kroner, opp fra 8.655 millioner kroner i fjor, forteller boligselskapet i en pressemelding.

– Resultatet er litt lavere enn ventet som følge av noe svekkede marginer og overføring av boliger som ble utsatt fra tredje til fjerde kvartal, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

I løpet av årets ni første måneder har OBOS solgt 2.104 boliger, og samtidig startet byggingen av 2.923 boliger. Bare i tredje kvartal startet OBOS byggingen av 959 boliger, mens 412 boliger ble solgt.

– I et historisk perspektiv har det alltid vært en nær sammenheng mellom salg og byggestart, men for å sikre flere boliger til medlemmene og arbeid for våre ansatte og samarbeidspartnere, har OBOS valgt å fortsette med aggressiv boligbygging til tross for urolige markedsforhold og fallende salg. Vi går utvilsomt mer krevende tider i boligmarkedet i møte. Men så langt det er forsvarlig, vil vi fortsette å starte nye prosjekter, og se etter muligheten til å investere i nye tomter til nye prosjekter, sier Siraj.

Historisk høyhuskonstruksjon

Totalt har OBOS nå 6.364 boliger under bygging. Inkludert eierandelen i Solon Eiendom på 75 prosent og minoritetsandeler i samarbeidsprosjekter, har OBOS totalt over 8.500 boliger under bygging.

– Vi har fortsatt et historisk høyt nivå på boliger under bygging. Vi tror det fortsatt vil være viktig å opprettholde en høy boligbygging fremover. Dette er langsiktige prosesser der det er viktig å sikre mest mulig kontinuitet. Som en stor aktør, med flere tusen ansatte, har vi også et ansvar for å sikre størst mulig grad av forutsigbarhet i det som nå er et krevende marked, sier Siraj.

Medlemsøkning

OBOS» bokførte egenkapital utgjorde 35,1 millioner kroner per 30. september 2022, mens verdijustert egenkapital utgjorde 52,4 millioner kroner, opp fra henholdsvis 32,6 millioner kroner og 51,5 millioner kroner.

– OBOS har en diversifisert virksomhet og en solid likviditetsposisjon som gir robusthet i usikre tider i et svakere boligmarked, sier Siraj.

Antall OBOS-medlemmer er nå 543.501, en økning på 25.129 medlemmer siden samme periode i fjor.

#obos #tredje kvartal
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0