Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Peab bygger skole i Ørsta

5/12/2022, 11:09
Peab bygger skole i Ørsta
Illustrasjon: Sporstøl arkitekter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det nye skolebygget skal bygges i tilknytning til eksisterende Velle skole sentralt i Ørsta, som i dag har plassmangel. Skolen vil få et brutto gulvareal på 4.400 kvadratmeter fordelt på tre etasjer. Hver av de tre klassetrinnene vil få separate innganger, og det nye skolebygget vil ha plass til litt over hundre elever i hver klasse, skriver Peab i en pressemelding

Det er lagt stor vekt på utformingen av skolegården og uteområdene. Bygget får en plassering som sikrer at det nærliggende naturområdet bevares og kan brukes til lek og utforskning. Samtidig bevares naturlige biotoper og økologisk mangfold.

– Peab har hatt flere totalentrepriser for Ørsta kommune tidligere, senest Sæbøskolan og barnehagen, som åpnet i oktober i år. Vi har hatt et godt samarbeid og får gode tilbakemeldinger fra brukerne på Sæbø, sier prosjektleder Frank Flusund i Ørsta kommune.

Skolen skal bygges med passivhusstandard. Den skal kobles til fjernvarmeanlegg og ha vannbåren oppvarming. En rekke miljøtiltak vil inngå i byggeprosjektet, blant annet materialer som kan gjenvinnes eller forringes til bruk.

– Vi er glade for å fortsette å bygge videre på området og dra nytte av kompetansen vi har bygget opp fra våre andre skoleprosjekter i området. Skolen vil være et stort løft for lokalsamfunnet, sier Kjetil Nordang, regionsjef Peab.

#ørsta kommune #peab #spørstøl arkitekter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0