Byggeindustrien Arkitektur
2 minutter lesetid

Prosjekterer Nye Rikshospitalet

30/03/2023, 10:24
Prosjekterer Nye Rikshospitalet
Prosjekterer Nye Rikshospitalet
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet består av LINK Arkitektur sammen med Multiconsult Norge AS, Fabel Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter. De har jobbet med forprosjektet siden høsten 2020.

Videreføringen av kontrakten i neste fase har en samlet verdi på mer enn 900 millioner kroner for Multiconsult Norge og LINK Arkitektur frem til planlagt ferdigstillelse av prosjektet i 2031. Begge selskapene er en del av Multiconsult-gruppen.

– Vi er stolte av at Helse Sør-Øst RHF har gitt oss fornyet tillit slik at vi kan være med å realisere Nye Rikshospitalet. Dette er et av de mest spennende byggeprosjektene i Norge, og vi vil bidra med vår fagkompetanse for å utvikle et godt sykehus for samfunnet og brukerne. Nå ser vi frem til mange år med godt samarbeid med prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF, sier Geir Juterud, oppdragsansvarlig for Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet.

Bestillingen kommer etter at styret i Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2022 vedtok oppstart av gjennomføringsfasen for Nye Rikshospitalet under forutsetning av at reguleringsplanen blir godkjent.

Spesialfunksjoner

Ved Nye Rikshospitalet samles regionale og nasjonale spesialfunksjoner. Samtidig er sykehuset planlagt for å kunne gi et lokalsykehustilbud for rundt 200 000 innbyggere, og til alle barn og unge i Oslo under 18 år med somatisk sykdom. Sykehuset er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et samlet barne- og ungdomssenter, inkludert eget akuttmottak for barn og unge. Første etappe av prosjektet som nå er vedtatt, omfatter mer enn 150.000 m2 bygningsmasse med tilhørende atkomstveier og uteplasser med en totalverdi på mer enn 18 milliarder kroner.

Forprosjektet skal nå videreutvikles, slik at Oslo universitetssykehus HF etter planen i 2031 kan flytte inn i et samlet sykehusanlegg som legger til rette for god og fremtidsrettet pasientbehandling og en god arbeidsplass for de ansatte. Det er lagt vekt på oppfyllelse av Helse Sør-Østs miljømål og tilretteleggelse for fremtidig utvikling av anlegget med fleksibilitet og utvidelsesmuligheter i et langsiktig perspektiv.

– Vi ser frem til mange år med godt samarbeid der vi vil bidra med vår fagkompetanse innenfor å utvikle et velfungerende, helsefremmende sykehus med arkitektoniske kvaliteter. Vi vil legge vekt på at dette skal bli et godt sted å arbeide, og at det skal gi en god ramme for pasienter og pårørende, sier Arnstein Sande, leder for Team Sykehus i LINK Arkitektur.

#bølgeblikk arkitekter #fabel arkitekter #helse sørØst #link arkitektur #multiconsult
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0