Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Regjeringen vil øke forbrukersikkerheten i byggesaker

19/06/2023, 07:10
Regjeringen vil øke forbrukersikkerheten i byggesaker
Illustrasjon HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Forbrukerne må ofte selv bære kostnadene for retting. Regjeringen foreslår derfor endringer i plan- og bygningslova som vil styrke forbrukervernet i byggesaker.

– Forslagene til endring i plan- og bygningslova som regjeringen nå legger fram vil gi økt trygghet for forbrukerne, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Strengere krav til single-purpose-firmaer 

Det er vanlig å opprette såkalte single-purpose-selskaper (spesialselskaper) for et enkelt byggeprosjekt. Single-purpose-selskapet blir lagt ned når prosjektet er ferdig, av og til også før dette. Blir feil eller mangler oppdaget etter at selskapet er lagt ned, risikerer forbrukerne å bære kostnadene for retting. Dette er kostnader som kan komme opp i flere millioner.

Regjeringen foreslår at single-purpose-selskaper må stille såkalt påkravsgaranti for å kunne få byggetillatelse. Fordelen med denne type garanti er at den må betalast ut selv om det er uenighet mellom partene.

– Det er det ansvarlige firmaet som er nærmest til å sikre at boligene oppfyller kravene til byggekvalitet. Jeg mener det er viktig å sikre at ikke single-purpose-selskaper blir brukt for å redusere eller unngå ansvar til skade for forbrukerne, sier Sigbjørn Gjelsvik.

Kommunen kan kreve garanti for å få midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse er vanlig å gi når det står igjen mindre arbeider, for eksempel bygging av støyskjerm. For å være trygg på at arbeidene blir fullførte, kan kommunen allerede i dag kreve at det blir stilt økonomisk garanti. Denne tilgangen er lite brukt. Regjeringen foreslår endringer som skal gjøre dette mer synlig og enklere å forstå.

Kommunen kan få rette feil og mangler raskt 

Det er allerede i dag mulig å gjennomføre krav om retting og forelegg, uten å måtte gå vegen om domstolene. Dette blir kalt direkte gjennomføring, og er et kraftfullt virkemiddel.  Regjeringen foreslår endringer for å synliggjøre muligheten som ligger i regelverket, og sikre at rettingen ikke blir dratt ut i tid.

#byggesaker #byggesaksregler #plan og bygningslova
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0