Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene til verdensmarkedet

14/06/2023, 07:55
Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene til verdensmarkedet
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Eksisterende sikringsprosjekter i Norge har vist at det er en rekke utfordringer knyttet til slike sperrer i et nordisk klima med mye kulde, snø og salt. I det nye regjeringskvartalet skal det derfor utvikles nye og bedre løsninger, forklarer prosjektdirektør for Nytt regjeringskvartal, Jard Bringedal.

Legger til rette for innovasjon og utvikling

Med bakgrunn i disse utfordringene og med støtte fra Innovasjon Norge, gjennomfører Statsbygg innovasjonsprosjektet «STAUT – kjøretøysperre til å stole på». Stortinget har vedtatt at byggingen av regjeringskvartalet skal legge til rette for innovasjon og utvikling hos norske leverandører.

Siden innovasjonsoppstarten i 2020 med flere interessenter står Statsbygg og STAUT nå ved en milepæl da det satses på løsningen til Prodtex fra Ulsteinvik. Erfaringen så langt er positive.

– Innovasjonspartnerskapene har vist at norske leverandører kan utvikle nye og innovative løsninger, som trolig kan være konkurransedyktige i et større marked utenfor våre byggegjerder, påpeker Jard Bringedal i Statsbygg:

– Samarbeidet har vært spennende og innovativt, og vi i Statsbygg har stor tro på at den nye løsningen fra Prodex vil gi klare forbedringer, legger han til.

Løsningen skal ivareta samme krav til sikkerhet og funksjon, men på en måte som bidrar til enklere drift og vedlikehold enn det man kjenner i dag. Den vil gi vesentlige lavere drifts- og vedlikeholdskostnader enn løsninger som finnes fra før.

Simuleringer og kræsjtest

I april ble det gjennomført kræsjtest av kjøretøysperrene hos Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige.

– Vi har testet løsningen ganske hardt. Kræsjtesten i Sverige ga en visuell bekreftelse på at det fungerer, sier Bringedal:

– Vi har også fått bistand av NTNU SIMLab med simuleringer og vurderinger rundt de ekstreme belastningene kjøretøysperrene skal kunne motstå, avslutter han.

Prodtex skal levere pullerter til byggetrinn 1 med opsjon for leveranser i senere byggetrinn om disse blir gjennomført. Kontrakten er på 26 MNOK med første leveranser allerede i juni 2023.

Utfordringer i nordisk klima

Rundt departementsbygningene skal det etableres perimetersikring med et ytre og et indre perimeter. For å sikre funksjonene i regjeringskvartalet vil det være behov for driftssikre, bevegelige kjøretøysperrer for å regulere trafikk inn og ut av området.

Kjøretøysperrene skal i tillegg fungere godt for alle som bruker byrommene i og rundt regjeringskvartalet, inkludert gående og syklende.

Det er kartlagt en rekke utfordringer knyttet til dynamiske kjøretøysperrer i nordisk klima. I allerede monterte løsninger har man erfart at det blir slitasje i form av salting, brøyting, erosjon, temperatursvingninger, dårlig drenering og vanninntrengning.

Slitasjen fører til stort behov for service og utskifting. Vedlikehold og utskifting av kjøretøysperre er utfordrende i en bysituasjon hvor kontinuerlig drift er høyt prioritert på grunn av trafikal flyt.

#innovasjon #prodtex #regjeringskvartalet #statsbygg #staut
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0