Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Rejlers bidrar på forskningsfyrtårn

21/12/2023, 10:17
Rejlers bidrar på forskningsfyrtårn
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Rejlers skal bistå med prosjektering av 22kV-anlegget som er tilknyttet det nye bygget, samt nødvendig omlegging av eksisterende 22kV-anlegg på eiendommen.

– Vi er stolte over å ha blitt valgt til å bidra på dette prosjektet. Norsk havteknologisenter er det mest kompliserte og høyteknologiske bygget som er planlagt for forskning og høyere utdanning. Det inneholder våre viktigste bidrag til virksomheter og samfunnet, smarte og sikre energiløsninger i prosjekter med et bærekraftsperspektiv, sier divisjonsdirektør Nicolas A. Hall i Rejlers.

Hent er totalentreprenør på prosjektet. Rejlers vil bistå ON Energi med innspill til utforming av traforom i bygg, beregninger av ventilasjonsbehovet, samt prosjektering av oljegrube og termiske simulering av ulike grøftesnitt. I tillegg skal selskapet være med å kvalitetssikre at 22kV anlegg er i tråd med gjeldene krav og forskrifter. Rejlers vil levere ressurser, kompetanse og innsikt til avtalen.

 – Vi ser frem til å bidra i samhandlingsfasen, som er i gang, samt detaljprosjektering som kommer. Vi har bidratt på mange store utviklingsprosjekter, men vi gleder oss alltid over å kunne utnytte vår spisskompetanse i signalbygg som dette er, sier Nicolas A. Hall i Rejlers.

Når senteret står ferdig i 2027 vil det være et nasjonalt kunnskapssenter, med et verdensledende utdannings- og forskningsmiljø og nye laboratorier. Det verdensledende fagmiljøet ved Institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Ocean skal blant annet utvikle ny teknologi til den grønne omstilling i havnæringene, som overvåkning av havet, utvikling av bærekraftig mat, fornybar energi og klimavennlige skip.

NTNU skal eie og drifte Norsk havteknologisenter på vegne av staten, mens SINTEF Ocean blir en viktig operatør og leietaker. Senteret blir en nasjonal forskningsinfrastruktur, og er derfor tilgjengelig for andre forskningsinstitusjoner og næringslivet.

#norsk havteknologisenter #trondheim
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0