Byggeindustrien Arkitektur
2 minutter lesetid

Revitaliserer Ski sentrum

8/03/2024, 14:00
Revitaliserer Ski sentrum
Åpningen ved Vibeke Lokøy (FA LARK), Geir Jonsrud (PL Sweco), Thomas Gillgren (PL NFK) og Guro Emilie Sverreng (PE Sweco), ordfører i NFK Cecilie Dhal-Jørgensen Pind.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Fra å være et lite brukt område for byliv, skal Ski sentrum fornyes til et område med aktivitetssoner for lek, idrett, rekreasjon og byliv. Prosjektet omfatter infrastruktur for vann, avløp og overvann og gatevarme. Dagens parkeringsplass skal transformeres til et grønt torg, hvor det skal etableres parkouranlegg, fontener, skøyteanlegg og lekeplasser.

Regnbed på torgene

Sweco har hatt detaljprosjektering for utomhusfagene, som dekker alle fagene knyttet til prosjektet.

– Dette er et omfattende prosjekt som involverer mange fagfelt og grenser til andre utviklingsprosjekter. Planlegging av logistikk i byggefasen er viktig for å sikre midlertidig tilgang til nærings- og forretningslokaler, samt trygg ferdsel for gående og syklende gjennom byggeområdet, forteller regionleder og prosjekteier Guro Emilie Sverreng.

Hun forteller at håndtering av overvann har vært en viktig del av prosjektet.

– Overvannet skal i stor grad føres til regnbed både på torgene og i Idrettsveien. Dette har krevd stor presisjon fra landskapsarkitektene våre, sier hun.

Levende byrom

På de nye torgene er det planlagt å legge til rette for torgfunksjoner og møteplasser for større og mindre arrangementer for byens innbyggere. Dette prosjektet er første del av byutviklingen i Ski.

1.mars tok ordføreren i Ski det første spadetaket, og markerer med det at arbeidet er i gang.

– Vi er svært stolte av å få være med å forme det nye Ski sentrum. Vi tror dette vil gi et stort løft til kommunen og bidra til å skape byliv og gode møteplasser som er tilgjengelig for alle. Mange av våre medarbeidere bor i Ski og vil dermed få glede av dette. Det skaper stolthet og motivasjon, avslutter Guro Emilie.

#follo #ski #sweco
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0