Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Signerer avtale med TikTok

8/03/2023, 14:06
Signerer avtale med TikTok
Foto: Green Mountain.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Dette blir Norges største datasenter anlegg og vil skape arbeidsplasser og positive ringvirkninger i regionen.

Anlegget har fått navnet OSL2-Hamar og har en kapasitet på 150 MW. Totalt fem datasenterbygg, hver med en kapasitet på 30 MW, er planlagt på stedet. Den første bygningen er planlagt ferdigstilt innen november 2023. TikTok har signert en innledende kontrakt for 3 bygninger og 90 MW kapasitet, men med mulighet for å utvide kapasiteten opp til 150 MW innen 2025.

– Innlandet er en ideell lokasjon for våre datasentre. Her er det nok strøm, gode ferdigregulerte arealer og kompetent arbeidskraft. Vi ser frem til etableringen og ser for oss videre vekst i regionen, sier administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth.

Prosjektet vil skape et betydelig antall arbeidsplasser, både i selve anleggsfasen men også når datasenteret er i drift. Å drifte et datasenter av denne størrelsen krever dyktige teknikere, sikkerhetspersonell, renholdere, støttefunksjoner og ledelse.

Datasentre er en essensiell del av vår felles digitale grunnmur. Uten datasentre fungerer ikke det digitale samfunnet, hverken i det offentlige, i næringslivet eller for privatpersoner. Norge har siden 2018 hatt en egen Datasenterstrategi for å tydeliggjøre at dette er et satsingsområde, bidra til økt vekst i datasenternæringen og samtidig tilrettelegge for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte.

– En tydelig og målrettet satsing med den nasjonale datasenterstrategien har vært avgjørende for at selskaper som Green Mountain nå opplever vekst og stor etterspørsel etter våre tjenester. Norge er blitt satt på det internasjonale kartet som en perfekt datasenterlokasjon, sier Hagaseth.

Største industri-investeringen noen sinne

I morgen vil representanter for både nasjonale og lokale myndigheter, TikTok og andre interessenter delta på et lanseringsarrangement på Hamar.

– I kroner er dette den største industri-investeringen i Innlandet noen sinne. Den innebærer flere hundre arbeidsplasser, men for Hamar, Løten og Innlandet vil ringvirkningene være vel så viktige. Vi besøkte Luleå og Facebook-anlegget der på nyåret og kunne ved selvsyn se ringvirkningene dette har hatt på utdanning, forskning, næringsutvikling og tilflytting for regionen, sier ordfører i Hamar, Einar Busterud.

#green mountain #hamar #heggvin næringspark #løten #tiktok
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0