Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Skal utrede forenklinger for byggenæringen

16/06/2023, 09:35
Skal utrede forenklinger for byggenæringen
Illustrasjon byggeplass: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Departementet har over tid mottatt mange innspill fra aktører i næringen, og i vår inviterte kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik næringen til drøftingsmøte. Nå følger regjeringen opp og peker ut retningen for det videre arbeidet.

– Det er viktig å sikre forutsigbare og gode rammevilkår for næringen. Regjeringen tar derfor nå til orde for en trinnvis tilnærming i arbeidet med regelendringer. Det vil gi både myndighetene og byggenæringen tid til å høste erfaringer før vi tar stilling til ytterligere tiltak, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Flere rapporter og utredninger har kommet med forslag til endringer i byggereglene. Blant annet foreslo Byggkvalitetutvalget en større omlegging av reglene for byggesaksprosessen. Regjeringen setter nå i gang arbeid med utredning av forbedringer i reglene for tilsyn og kontroll i byggesaker, samt utredning av forenklinger i kvalifikasjonskravene innenfor dagens system.

– På tross av et omfattende regelverk så klarer man i mange tilfeller i dag ikke å sikre god byggekvalitet. Derfor setter vi nå i gang arbeid med utredning av forenklinger i kvalifikasjonskravene, samtidig som vi utreder forbedringer i reglene for tilsyn og kontroll, sier Gjelsvik.

Direktoratet for byggekvalitet vil få i oppdrag å gjennomføre dette arbeidet, med føringer om at det skal skje i nær dialog med næringa. Oppdragene vil kunne innebære både lov- og forskriftsendringer. Oppstart vil være til høsten, og siktemålet er at forslag til endringer kan sendes på høring i 2025.

– Å få på plass et bedre system for kontroll og tilsyn er viktig for både forbrukere, ansatte og seriøse aktører i bransjen, og avgjørende for at useriøse aktører skal oppleve at der er en reell risiko for å bli oppdaget og stilt til ansvar, sier Gjelsvik.

Det har vært ulike syn på omfang og innretning på kvalifikasjonskrav i bygningsregelverket, og den frivillige ordninga Sentral godkjenning for ansvarsrett. Byggkvalitetutvalget foreslo å fjerne dagens kvalifikasjonskrav og erstatte dem med lovregulerte yrke innenfor brannsikkerhet, konstruksjonssikkerheit og geoteknikk. Samtidig foreslo de å avvikle Sentral godkjenningsordning, og pekte blant annet på at ordninga lett kan misbrukes.

– Regjeringa er opptatt av å gjøre nøye vurderinger av hvilke kvalifikasjonskrav som skal gjelde framover og av ordninga med Sentral godkjenning. Det er ikke aktuelt å skulle avvikle ordningen med Sentral godkjenning, iberegnet overgangsordningen, før man har tatt stilling til hvilke kvalifikasjonskrav som skal gjelde i framtiden, sier Gjelsvik.

#byggkvelitetsutvalget #forenkling #regjeringen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0