Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Stabilt resultat i tredje kvartal for Skanska

26/10/2022, 12:22
Stabilt resultat i tredje kvartal for Skanska
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Konsernets tertialrapport viser et resultat der både inntektene økte, samtidig som inntjeningen gikk litt ned, noe som er knyttet til valutakursen.

– Inntektene fortsatte å øke, og lønnsomheten i bygg og anlegg er fortsatt sterk. En sterk finansiell posisjon og lav avhengighet av kredittmarkedet gjør at vi kan fortsette å utnytte gode forretningsmuligheter selv under tøffere markedsforhold, skriver konsernsjef Anders Danielsson i rapporten.

I bygg og anlegg gikk driftsmarginen ned fra 3,6 til 3,4 prosent.

«Markedsutsiktene for anleggsvirksomhet holder seg stabile, mens markedet for bygg og anlegg er noe mer forsiktig gitt dagens makroøkonomiske situasjon», skriver Skanska i rapporten.

Fra delårsrapporten:

  • Omsetningen utgjorde SEK 38,6 milliarder (33,4); Justert for valutakurseffekter økte inntektene med 3 prosent.
  • Driftsresultatet ble SEK 1,5 milliarder (1,5), justert for valutaeffekter gikk driftsresultatet ned med 10 prosent.
  • Resultat per aksje ble SEK 3,10 (3,07). Kontantstrøm fra driften ble SEK 3,2 milliarder (0,8), ifølge IFRS.
  • Justerte rentebærende netto fordringer(+)/netto gjeld(-) utgjorde SEK 14,1 milliarder (30. juni 2022; 11,1).
  • Ordreinngangen i Byggevirksomheten var 43,8 (26,6). Justert for valutaeffekter økte ordreinngangen med 50 prosent fra kvartal til kvartal. På rullerende 12-måneders basis var ordreinngangen i forhold til salget 102 prosent.
  • Driftsresultatet i Byggevirksomheten ble SEK 1,3 milliarder (1,2), tilsvarende en driftsmargin på 3,4 (3,6) prosent. I de siste 12 månedene var driftsmarginen 3,3 prosent.
  • Driftsresultatet i Project Development ble SEK 0,1 milliarder (0,4). Avkastning på sysselsatt kapital i prosjektutvikling ble 10,0 prosent (12,1). Egenkapitalavkastningen utgjorde 16,9 prosent (26,1).
#kvartalsrapport #skanska
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0