Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Stavangerfirma konkurs

23/10/2023, 09:28
Stavangerfirma konkurs
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Fleksi Bemanning AS som har drevet med bemanning rettet mot byggebransjen og rekruttering har begjært oppbud i Stavanger tingrett ifølge Dagsavisen Rogaland. Firmaet omsatte for 66,2 millioner kroner i 2022 og fikk samme år et resultat 985.000 kroner før skatt.

Styret har opplyst at den samlede gjelden er på 11.697.235 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består av kundefordringer og verktøy med en samlet anslått verdi på 7.684.318 kroner. Virksomheten var fram til torsdag igangværende og selskapet har hatt 81 ansatte.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 15. desember.

#fleksi bemanning #rogaland #stavanger
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0