Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Tidlig samarbeid reduserer byggherrenes kostnader

4/10/2023, 12:41
Tidlig samarbeid reduserer byggherrenes kostnader
(Foto: Paul Paiewonsky).
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Byggeforskriftens preaksepterte løsninger er i liten grad tilpasset større logistikkbygg. Gjennom analytisk prosjektering finner entreprenøren løsninger som kan redusere byggherrens kostnader med millioner, forteller administrerende direktør Morten Raugstad i A bygg som samarbeidet med IKEA som dette.

– Vi utfordrer volum og areal, deler bygget inn i optimale seksjoner og kompenserer med for eksempel mer robuste seksjoneringsvegger, økt bæreevne eller isolering av særlig brannfarlige varegrupper. Brannkravene i seg selv er selvsagt absolutte, men basert på vår lange erfaring fra logistikkbygg har vi utviklet egne, mer kostnadseffektive måter å innfri disse kravene på, sier han.

Ulike kompetanser

Denne kompetansen utfyller den til arkitekter og rådgivende ingeniører.

– Hver faggruppe har sitt kompetanseområde, med hvert sitt fokus. Hos arkitektene ligger fokuset på rom, plan og form, ikke nødvendigvis på den praktiske gjennomføringen. Rådgivende ingeniørers ansvar er å sikre de beste svarene på spørsmålene som ligger på tegnebordet, ikke nødvendigvis å utfordre tegningene. Inn i dette selskapet bidrar vi med vårt fokus – på effektivisering og optimalisering, sier Raugstad.

Med fra tidlig fase

De største gevinstene høstes i begynnelsen av prosjektet, ikke i slutten.

– Vi oppdager ofte et potensial for store besparelser i ferdig utviklete prosjekter. Men når prosjektet er ferdig definert har stort sett toget gått. De mest aktive byggherrene kommer til oss med en gang de har en tomt og en idé. Ved å gi oss en plass rundt bordet allerede i utviklingen av prosjektet sikrer de seg et mer lønnsomt prosjekt, avslutter Raugstad.

#abygg #ikea vestby
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0