Byggeindustrien
3 minutter lesetid

TILLIT til Økern – nytt kunstverk av Lars Ø. Ramberg

19/01/2023, 10:43
TILLIT til Økern – nytt kunstverk av Lars Ø. Ramberg
På Økern kan dette ses fram til sommeren Foto: Oslo kommune
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Lars Ø. Ramberg er en av kunstnerne som ble valgt ut til prosjektet. Siden 2021 har han hatt kunstneropphold i Økernsenteret og utforsket Økern som område for kunstprosjekter. Her har han sett at hans oppgave som kunstner kan være «å bygge tillit på Økern». Verket TILLIT er et resultat av Rambergs kunstneriske undersøkelser de siste 12 månedene – kunst som har blitt til i dialog med utviklere, byråkrater, investorer og urbanister.

– Tillit er selve basen i et demokratisk samfunn. I den norske kulturen er graden av TILLIT ekstrem høy, spesielt om man sammenligner Norge med andre land. Til tross for at Norge har høy tillit generelt, så har tilliten til Økern og resten av Hovinbyen vært ekstremt lav. Folk har manglet tillit til at Økern kan bli en av Oslos viktigste urbane knutepunkter. Derfor ville jeg jobbe med å bygge tillit på og til Økern. Lysinstallasjonen belyser begrepet tillit helt direkte, sier Ramberg.

Lysinstallasjon over ni etasjer

Lysinstallasjonen monteres i vinduene i Økernsenteret slik at ordet TILLIT staves over ni etasjer i det modernistiske bygget. Det vil vises fra 17. januar frem til sommeren. Verket er kontekstuelt forankret og utforsker stedets identitet som del av en betydelig byutviklingsprosess i området med det mål å etablere og integrere kunstnerisk kompetanse tidlig i stedets byplanlegging.

– Jeg blir skikkelig glad når jeg ser hva Lars Ramberg har gjort på Økern. Kunsten i Oslo binder oss sammen og skaper nabolag, det er en gave å få kunst rett i fleisen når vi beveger oss gjennom byen. Den offentlige kunsten som er gratis og tilgjengelig for alle er en viktig inspirasjon, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal, og legger til:

– Kunstverket på Økern, Tillit, er monumentalt og tankevekkende, det setter fingeren rett på en viktig samfunnsverdi. Lars har selv pekt på at vi som samfunn burde være mer opptatt av kunstnerintelligens, ikke bare kunstig intelligens. Det synes jeg er utrolig godt sagt.

Kunstnerisk kompetanse tidlig inn i byutviklingen

Det er satt av 4 millioner kroner fra Oslo kommunes kunstordning til prosjektet Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen, og Økern! I tillegg mottok Oslo kommunes kunstsamling ved Kulturetaten tilskuddsmidler fra KORO. Dette førte til tre ulike kunstprosjekter på Økern av Lars Ø Ramberg, Kunstnerboligforeningen og Mia Habib Productions + Conterfactual.

– Kunstnere besitter en annen form for kompetanse og et blikk på byutviklingen vi tenker kan komme byen vår til gode. Her på Økern har tre ulike kunstnere/kunstnergrupper fått i oppdrag å utvikle prosjekter som går i dialog med stedet. Resultatene er forskjellige, i tråd med kunstnernes praksis. Det de har til felles er at de alle stiller spørsmål ved byutviklingen i Oslo i dag, og i forlengelsen, den fortsatte utviklingen av samfunnet vårt. Jeg håper vi kan få til flere slike prosjekter i fremtiden, sier Daniella van Dijk-Wennberg, kunstdirektør i Kulturetaten.

Målet med prosjektet er å inkludere kunstnere på et tidlig tidspunkt i byutviklingen og finne ut hvordan kunstnerisk kompetanse kan bidra til bedre byutvikling. Hvordan kan kunsten være en stemme tidlig i byutviklingen og bidra til at et større mangfold av kunstneriske praksiser finnes i offentlige tilgjengelige rom?

#byutvikling #koro #oslo kommune #tillit
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0