Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Vekstkvartal for Rejlers i Norge

22/05/2023, 08:09
Vekstkvartal for Rejlers i Norge
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Den norske delen økte omsetningen fra 64,6 millioner kroner i 1. kvartal 2022 til 93,4 millioner kroner i 1.kvartal i 2023. Driftsresultatet økte fra 7,4 millioner kroner til 11,8 millioner kroner. Stort behov for rådgivning på elektrifisering og energioptimalisering er hovedforklaringen på veksten.

– Scenarioet med vedvarende høyere strømpriser gjør at virksomheter nå går fra strakstiltak for å redusere strømforbruket, til mer varige endringer for å optimalisere energibruken. Som et av de største fagmiljøene på elektro-rådgivning i Norge engasjeres vi i stadig nye prosjekter for å bistå med dette. Et litt tregere nybyggmarkedet er derfor mer enn kompensert med blant annet den type prosjekter og offentlig-initerte prosjekter, blant annet på infrastruktur-utbygging, sier administrerende direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge.

Vekst i konsernet

Rejlers-konsernet fortsetter også veksten. Omsetningen i første kvartal var 16,8 prosent høyere enn samme kvartal i fjor, og endte på 991,5 millioner SEK. Konsernet vokser også i antall medarbeidere. I første kvartal ble de 100 flere medarbeidere og teller nå rundt 3 000 ansatte i divisjonene i Norge, Sverige og Finland. I løpet av kvartalet inngikk selskapet avtale om kjøp av Eurocon Consulting. Selskapet er et teknisk rådgivningsselskap med spesialkompetanse innen prosess- og produksjonsindustri, infrastruktur og informasjonssystemer. Det styrker konsernets kompetanse innen en rekke bransjer, inkludert skog-, kjemi- og gruveindustrien, samt en økt tilstedeværelse i Nord-Sverige. Konsernet  gjennomførte også to oppkjøp i Finland.

Bærekraft driver vekst

Rejlers Norge opplever god etterspørsel etter rådgivning og produkter som bidrar til å styrke bærekraftarbeidet for eiere av bygg og anlegg, både på nye og eksisterende prosjekter. I Norge arbeider selskapet bredt, med prosjektering og dokumentasjon av alle former for infrastruktur og bygg, i både nye prosjekter og i større transformasjonsprosjekter.
– Interessen for energioptimalisering og andre tiltak for å redusere miljøpåvirkning og forbruk av kraft har fortsatt å være sterk. I dag jobber vi med prosjekter og løsninger innen alle grener av energiområdet. Så til tross for endringene vi opplever og vil oppleve, er det alltid en grunnleggende funksjon å forsyne samfunnet og industrien med energi. I det markedet er vi godt posisjonert. Det viser også resultatene for første kvartal, sier Arnesen.

#første kvartal #rejlers #rejlers norge
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0