Byggeindustrien Arkitektur
1 minutt lesetid

Bergen kommune legger plan ut på høring

1/11/2022, 10:03
Bergen kommune legger plan ut på høring
Bilde: Bergen kommune/Henning Larsen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I en pressemelding opplyses det at flerbruksbygget legger til rette for etablering av barneskole med kapasitet på ca. 400 elever, ca. 32 omsorg-plussboliger, idrettshall, frivillighetssentral, kultursal og aktivitetssenter. 

Alle disse formålene er foreslått oppfylt innenfor et område på cirka 95 dekar nord på Mindemyren. Planområdet avgrenses av Solheimsvatnet i øst og Kanalveien i vest. 

-Mindemyren et av de viktigste transformasjonsområdene i Bergen. At det detaljreguleres og senere bygges på en måte som står seg for fremtiden og som gir merverdi er derfor helt grunnleggende, sier byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Bygger opp under gå-byen

Planforslaget bygger opp under en felles visjon for Mindebyen som en blågrønn gåby for alle: Solheimsvatnets kvaliteter som natur- og rekreasjonsområde blir styrket og grønn mobilitet og god kollektivdekning sikrer en fremtidig urban bydel med minimalt behov for personbiltrafikk i et bymiljø med høy kvalitet i arkitektur, byform og infrastruktur. 

Planen sikrer et bredt spekter av gode offentlige byrom, tilbud og tjenester, og åpner for flerbruk og sambruk mellom de ulike delfeltene som reguleres.

#bergen kommune #høring #mindemyren #reguleringsplan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0