Eiendom
1 minutt lesetid

DNB forlenger leieavtale i Bjørvika

15/11/2023, 08:29
DNB forlenger leieavtale i Bjørvika
Foto: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Partene er enige om at utleier skal gjennomføre bygningsmessige tilpasninger og oppgraderinger av lokalene i forbindelse med forlengelsen. Tiltakene er overordnet delt inn i Leietakertilpasninger og ENØK-tiltak. Arbeidene skal, så langt mulig, gjennomføres i løpet av 2024.

Det er en del av avtalen at leietakertilpasningene i hovedsak skal utføres i arealer som betjener fellesfunksjoner, herunder Børsbar, Bankboks, Store Auditorium og stillerom/møterom dvs. i hovedsak lokaler og rom hvor brukerne skal samhandle via fysisk og/eller elektronisk kommunikasjon. Det er videre planlagt en del tiltak for å bedre akustikk i lokalene, samt noe på design.

ENØK tiltak

Det er en felles målsetning å få redusert energibruken i bygget sett i forhold til historisk forbruk. Det er derfor enighet om at det skal gjennomføres en rekke ENØK tiltak på eiendommen. Disse tiltak vil bidra blant annet til bedre styring og kontroll med energibruken og redusert CO2 utslipp. Det vil utarbeides klimagassregnskap for de respektive tiltakene iht. NS 3720 – hvor dette kreves.

#bjørvika #dnb bank #dnb livsforsikring #dnb næringseiendom
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0