Eiendom
2 minutter lesetid

Heimstaden deler ikke ut utbytte: "Driftsmessig smart"

27/02/2024, 12:49
Heimstaden deler ikke ut utbytte:
Helge Krogsbøl, konsernsjef. Foto: Heimstaden
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Konsernsjef Helge Krogsbøl kommenterer:

– 2023 var nok et fantastisk år rent driftsmessig, med en grunnleggende robust boligsektor i alle markeder. Året var imidlertid også preget av økt usikkerhet som følge av makroøkonomiske og geopolitiske utfordringer, noe som førte til høyere avkastningskrav og fallende eiendomsverdier. Til tross for operasjonell medvind var kapitalmarkedene for eiendom så å si stengt i løpet av året. Frem mot 2024 ser vi en stabilisering og bedring i eiendomsverdiene i de fleste land, men vi er fortsatt forsiktige med gjeldshåndteringen.

Høydepunkter (tall i parentes refererer til forrige kvartal):

 • Forholdene for boligeiendom er fortsatt gunstige. Den sammenlignbare leieprisveksten økte til 5,6 % (4,2 %), og det realøkonomiske belegget økte til 98,4 % (98,1 %).
 • Netto driftsmargin økte til 66 %, sammenlignet med 61,8 % i samme periode i fjor, og netto driftsmargin for hele året ble 67,4 % (66,4 %).
 • Eiendomsverdiene utgjorde SEK 321 milliarder (339), fordelt på 161 553 boliger (163 157).
 • Heimstaden Bostad fortsatte å sikre bankfinansiering med godkjente lån på totalt SEK 33 milliarder i løpet av 2023. Seniora ic
 • Fitch senket ratingen til BB (downgrade review).
 • Netto belåningsgrad på 58,9 % (57,9 %) og rentedekningsgrad (ICR) på 1,8x (1,9x).
 • Heimstaden Bostad økte rentesikringsgraden til 86 % innen utgangen av 2023 for å dra nytte av de fallende rentene mot slutten av 4. kvartal og forbedre forutsigbarheten i rentedekningsgraden (ICR).
 • Privatiseringsplanen som Heimstaden Bostad kunngjorde i 3. kvartal, har i første omgang vist lovende resultater med enheter solgt for 1,2 milliarder SEK, noe som gir en premie på 32 % i forhold til bokført verdi. Selskapet fortsetter utrullingen som planlagt
 • Styret har foreslått å ikke betale utbyttet for alle aksjeklasser.
 • Heimstaden Bostads ESG-mål er i rute med 10 % [ref. 1] reduksjon i absolutte klimagassutslipp, 8 % reduksjon i normalårsjustert energiintensitet og 4 767 formidlede kontrakter for inkluderende boliger.
 • Morningstar Sustainalytics ESG-risikorating for Heimstaden Bostad forbedret til «ubetydelig risiko» fra «lav risiko».
#heimstaden
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0