Eiendom
2 minutter lesetid

Kunstig intelligens på tak og fasader

28/03/2023, 11:00
Kunstig intelligens på tak og fasader
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I alt forvalter Statsbygg 2300 bygg i Norge og i utlandet. De seneste tre årene er droner brukt som supplement under visuelle inspeksjoner på ytre fasader og tak, men til nå har dronebildene blitt inspisert manuelt, forteller de i en pressemelding.

– En algoritme som analyserer bilder av tak og fasader kan så å si umiddelbart levere en ferdig tilsynsrapport til driftslederen. Vår hypotese var at kunstig intelligens både kunne bidra til å redusere kostnadene og en sikrere arbeidsprosess for vårt driftsarbeid, samt heve kvaliteten i utarbeidelse av tilstandsrapporter, sier Jens Christian Andersen, som var fagansvarlig for drift og vedlikehold i utviklingsprosjektet Statsbygg gjennomførte fra november til februar.

Her ble hypotesen testet i samarbeid med Kalkulo AS, også kjent som Bluware i markedet. Og svarene ved utviklingsprosjektets slutt er positive.

– Vi ser at teknologien er moden, men at det fortsatt er mye jobb med å definere hva skader på bygg er. For at teknologien skal kunne automatiseres, må vi tydeliggjøre dette for maskinene. For eksempel: Er en skade én centimeter eller 10 centimeter? Slike forhold må systemet klare å beskrive. Derfor er det behov for å utarbeide en database og standard for byggskader, sier Andersen.

Bidrar til utvikling i bransjen

Direktør for IT og utvikling i Statsbygg, Cathrine Mørch, er godt fornøyd med resultatet av utviklingsprosjekt.

– Statsbygg har en ambisjon om å bidra til utvikling av bransjen, og det har vi gjort gjennom å bevise et konsept som fungerer. Nå blir det opp til aktørene som skal levere løsninger til markedet å drive den videre utviklingen og kommersialiseringen, sier Mørch.

Kalkulo AS, som har vært Statsbyggs samarbeidspartner i prosjektet, er veldig positive til at Statsbygg tar ansvar og støtter denne typen utviklingstiltak.

– Dette prosjektet kunne ikke vært gjennomført uten Statsbygg sin data, kompetanse og investeringsvilje. Gjennom dette utviklingsprosjektet har vi kunnet teste kunstig intelligens og teknologi for droneinspeksjon. Ved å utnytte vår spisskompetanse, teknologi og erfaring fra energisektoren og seismikk i en bygg- og eiendomskontekst, er vi nå et viktig skritt nærmere å ha en løsning vi kan ta til markedet, sier Lyudmyla Vynnytska, oppdragsleder for Kalkulo.

#ai #droner #statsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0