Eiendom
1 minutt lesetid

Mikkelsen Eiendomsutvikling skifter navn til B_VAR

27/10/2023, 12:35
Mikkelsen Eiendomsutvikling skifter navn til B_VAR
Foto: BVAR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Det var på tide med et strategisk og visuelt løft, sier Ida Mikkelsen, som tok over som daglig leder etter sin far, Bent Mikkelsen, i 2017.

Selskap og ambisjoner i rask vekst

Gjennom sine investeringer og veivalg har den familieeide eiendomsaktøren vokst og utviklet seg fra en liten forvalter, til en stor og viktig eiendomsutvikler i regionen. B_VAR har blant annet prosjekter knyttet til det nye sykehuset og øvrig byutvikling i Drammen og Lier.

Selskapets ambisjoner og raske utvikling har skapt et behov for å tydeliggjøre og spisse deres posisjon i markedet.

Strategi basert på langvarige leieforhold og lokal forankring

Navneskiftet og ny identitet er et resultat av en omfattende prosess hvor selskapets verdier og visjoner har fått være i sentrum hele veien.

– Vårt nye navn ble valgt på bakgrunn av vår aller viktigste kjerneverdi: ivaretakelse. Det er gjeldende både når det kommer til lokalmiljø og leietakere, og eiendommer og bygninger, fortsetter Mikkelsen.

Den visuelle identiteten bygger på B_VAR sin fleksible og personlige tilnærming til sitt virke og er utformet for å reflektere menneskene som jobber der.

#drammen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0