Eiendom
2 minutter lesetid

Staten bruker mindre areal

8/06/2023, 09:56
Staten bruker mindre areal
Illustrasjon: Statsbygg
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Jeg er imponert over den jobben som er gjort for å gjøre statlige lokaler mer arealeffektive. Mindre penger til lokaler betyr at vi får mer penger til å kunne gi folk betre tjenester og til andre viktige formål, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

På fire år er kontor- og fellesareal per ansatt redusert fra nesten 30 kvadratmeter til under 28 kvadratmeter. Gitt en gjennomsnittlig kvadratmeterpris i 2022 på 2 464 kroner, utgjør innsparingen nærmere 1,7 milliarder kroner.

– Rapporten viser at staten har et enormt potensial for å spare areal og penger. Som statens rådgiver i slike saker skal vi bidra til det, sier Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

I det nye regjeringskvartalet er det berekna 23 kvadratmeter per ansatt. Det viser at statlige virksomheter har et stort potensial for å bruke mindre penger på areal.

– Mange av lokalene staten har leid over år har blitt tilpasset en annen tid og andre måter å arbeide på. Det er viktig at lokalene er tilpasset virksomhetene sine aktiviteter, og en arbeidshverdag der ikke alle sitter ved kontorpulten sin bak en lukket dør hver dag, sier Gjelsvik.

Mer effektive lokaler

En av de viktigste kostnadene ved et leieforhold er antall kvadratmeter pr ansatt. Ved reforhandling av leiekontraktene er det mulig å effektivisere lokalene.

Statens jernbanetilsyn, Nasjonalt tryggingsorgan og Landbruksdirektoratet er blant de som har redusert kostnadene sine med mer enn 50 prosent. Datatilsynet, Direktoratet for E-helse og Norsk pasientskadeerstatning har redusert sitt areal med mer enn 50 prosent..

Rapporten viser  også leiekontraktenes varighet. Fra 2023 til 2028 skal statlige virksomheter flytte fra lokaler med en total leie på over 5,7 milliarder kroner. Dersom staten når målet om å redusere kostnaden med 15 prosent for nye leiekontrakter, vil det utgjøre en årlig besparing på over 850 millioner kroner.

Statsbygg hjelper statlige virksomheter som leier lokaler på det åpne markedet. Rådgivingen er obligatorisk for nye kontrakter med en totalramme på over 30 millioner kroner i husleie, unntatt NAV og Politiet.

Staten brukte 18,3 milliarder kroner på eide og leide lokaler i 2022. Selv om staten brukte mindre arealer i 2022 enn i 2021, har kostnadene økt med nesten 1,3 milliarder kroner. Årsaken er hovedsakelig den høye prisveksten.

Hvem er utleieren?

I år er statens leiekontrakter i markedet kopla sammen med informasjon om utleieren i «Enhetsregisteret». Dette er nytt.

– Det er viktig å vite kven staten leier av. Fellesskapet sine penger skal ikke gå til menneske og selskap som er underlagt sanksjoner, og virksomhetene trenger sikre lokale, sier Gjelsvik.

#statsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0