Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

Sterk oppgang i boligprisene i april

6/05/2024, 11:00
Sterk oppgang i boligprisene i april
Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Johnny Vaet Nordskog
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 7,2 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 763 894 kroner ved utgangen av april.

– Boligprisene steg med 1,2 prosent i april, noe som ga en sterk oppgang på 0,7 prosent sesongjustert. Det er en kruttsterk økning i de nominelle boligprisene i årets første fire måneder, men det er verdt å merke seg at boligprisene justert for inflasjon ikke har tilsvarende vekst, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

– Med et godt lønnsoppgjør både i fjor og i år er det ikke unaturlig at boligprisene tilpasser seg denne kjøpekrafsforbedringen. Vår vurdering er at dette i kombinasjonen med synkende fullføring av nye boliger er det som forklarer mye av den sterke utvikling nå, sier han.

Vårflommen er her

I april ble det solgt 9.942 boliger i Norge, noe som er 42,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.

Så langt i år er det solgt 30.730 boliger i Norge, noe som er 4,3 prosent flere enn i samme periode i 2023.

I april ble det lagt ut 10.881 boliger for salg i Norge, noe som er 11,9 prosent flere enn i samme måned i 2023.

Så langt i år er det lagt ut 32.347 boliger for salg i Norge, noe som er 3,7 prosent flere enn i samme periode i 2023.

– Det er både solgt og lagt ut et stort antall boliger i april, og vi har i april hatt en skikkelig vårflom i boligmarkedet, sier Lauridsen.

– Antall solgte og lagt ut ligger nå godt over både 2022 og 2023.

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i april ned fra 56 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 27 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 105 dager.

Forskjeller i prisutviklingen

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Asker/Bærum og Kristiansand m/omegn hvor prisene steg med 1,4 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Drammen m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 0,9 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Ålesund m/omegn med 10 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Bodø m/Fauske med en oppgang 4,7 prosent.

– Hittil i år har det vært en sterk oppgang i boligprisene i alle områder. Bergen, Stavanger og Ålesund skiller seg ut med spesielt sterk utvikling, sier Lauridsen.

#eiendom norge
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0