Eiendom
1 minutt lesetid

UNION Residential Development gjør sin første investering

8/06/2023, 08:05
UNION Residential Development gjør sin første investering
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Boligutviklingsfondet skal kjøpe og utvikle tomter, landområder og bygninger som har betydelig utviklingspotensiale, hovedsakelig til boligformål i- og rundt de største byene i Skandinavia. Kjøpet av Lervigsveien 14, markerer starten på fondets satsing i boligmarkedet i Stavangerregionen.

Spilder brygge

Utviklingsprosjektet har fått navnet Spilder brygge og eiendommen er den siste ubebygde havnetomten i Stavanger øst som blir gjenstand for en reguleringsplan som skal tilrettelegge for transformasjon og utvikling av ca. 350 boliger.

Spilder brygge vil skape en forbindelse mellom Spilderhaugparken og Tou scene-området med en sjøpromenade. Det vil i tillegg anlegges offentlig park og kvartalslekeplass på eiendommen, ut over boliger og noe næringsareal. Reguleringsplanen inkluderer et felt for småbåthavn i tråd med kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger.  

#spilder brygge #stavanger #union
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0