Eiendom
4 minutter lesetid

Leieprisene stiger

5/04/2024, 08:00
Leieprisene stiger
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Nå er husleieindeksen for første kvartal klar, og den viser fortsatt høye leiepriser. Snittleieprisen i Norge under ett var på 12.323,- – opp hele 7,67 prosent fra Q1 i 2023.

I Oslo var snittprisen for å leie bolig i første kvartal på 15.468,- – opp 2,8 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023.

I Trondheim var det en prisøkning på hele 8,9 prosent i tilsvarende perioder. I trøndernes hovedstad havnet snittprisen i første kvartal på 12.613,-.

Også i Bergen er det dyrt å leie. Her havnet snittprisen i første kvartal på 11.875,- – opp med 8 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023.

Husleie.no betjener over 20 % av det norske boligutleiemarkedet, og bare i 2023 ble det opprettet over 40.000 leiekontrakter på plattformen. Ingen annen aktør har dermed bedre grunnlag for å si noe om de reelle leieprisene i Norge (faktisk inngåtte kontrakter).

– Snittleieprisen per måned på 12.387,- er den høyeste prisen vi har målt i Norge i første kvartal noen gang, og den nest høyeste prisen vi har målt uansett kvartal. Leieprisene i Oslo påvirker hele det norske markedet, og det er gjerne der vi ser trendene først. Denne gangen ser vi en svakere vekst på 2,8 prosent i Oslo, det er lavere enn det konsumprisindeksen har steget på ett år, sier daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no og legger til: – Men man må huske på sesongvariasjonene. Historisk sett er det alltid roligst i leiemarkedet i januar, februar og mars.

Han sier at de som følger markedet tett, ser flere tendenser til at leietakere i Oslo nå søker etter leieboliger utenfor sentrum, og at stadig flere også ender opp med å flytte ut av byen – selv om de jobber i hovedstaden.

– Jeg har mange ganger sagt at det ikke er en menneskerett å bo på Grünerløkka, midt i smørøyet i Oslo. Det er mange fine leieboliger for eksempel i Follo, Groruddalen, og i Drammen – med god kommunikasjon til hovedstaden. Nedgangen i antall sekundærboliger er stor, spesielt i Oslo. Vi ser nesten daglig mediesaker om at eiendomsinvestorer selger ut utleieleilighetene sine fordi skattesituasjonen har gjort at det er et tapsprosjekt å leie ut bolig. Leietakerne har tatt dette innover seg, og blir rett og slett tvunget til å se seg om andre steder. I en helt fersk undersøkelse blant leietakerne på vår plattform ser vi at hele 49,3 % svarer at de opplever det vanskeligere å finne leiebolig nå enn tidligere, sier Husleie.no-sjefen.

– Men hvordan tror du resten av året blir seende ut?

– Jeg tror at vi kommer til å se en sterk prisvekst igjen før sommeren, spesielt i Oslo og i de andre byene med mange studenter. Årsaken er at studenter nærmest utelukkende ønsker å bo sentralt, og at antallet slike boliger for utleie har gått kraftig ned. Hvis jeg skal gi et råd, så er det å sikre seg leiebolig for høsten allerede nå. Jeg tror at inntoget av studenter i markedet vil komme tidligere enn noen gang – før vårsola i det hele tatt har begynt å ta tak, sier Kjetil J. Olsen.

– Hvordan tror du utsiktene til en rentenedgang til høsten vil påvirke leiemarkedet?

– Det tror jeg vil påvirke leiemarkedet i liten grad. De som driver med utleie av eiendom og har gjeld, er selvfølgelig påvirket av det høye rentenivået. Men det er nok de skattemessige forholdene som er viktigst her, med verdifastsettelse av sekundærboliger og formuesskatten på disse som gjør at det ikke lenger er attraktivt for private å drive med boligutleie. Dette skyldes politiske beslutninger, og det blir spennende å se hva de samme politikerne kan se for seg som en løsning nå som antallet leieboliger synker i rekordfart. Jeg kan ikke skjønne annet enn at konsekvensen av politikken gjør at det må bli det offentliges oppgave å eie og drifte utleieboliger, akkurat slik de samme politikerne ønsker med barnehager, sier Kjetil J. Olsen og påpeker at også lav boligbygging er en viktig faktor.

– Hvordan er leieprisene i andre byer i Norge?

– I Stavanger/Sandnes ser vi en spesielt sterk økning på hele 8,2 prosent fra Q1 i 2023 til Q1 i 2024. Snittleieprisen havnet på 12.429,-. Også i Drammen fortsetter prisene å holde seg på et meget høyt nivå, men snittprisen på 11.860,- i Q1, innebærer en nedgang på 3,1 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023. I Kristiansand fortsetter oppgangen. Snittprisen havnet på 11.263,- – opp med 4,5 prosent sammenlignet med Q1 i 2023, sier Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

I Olsens hjemby Ålesund er prisveksten på 7,9 prosent når periodene sammenlignes. Dette gir en snittleiepris på 11.446,-.

I Porsgrunn/Skien måler Husleie.no en sterk oppgang på 12,4 prosent. Der havnet snittprisen i Q1 2024 på 10108,-.

#husleie #husleie.no
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0