Energi
2 minutter lesetid

Biogassanlegget skal gjøre slam til en ressurs

3/01/2024, 13:00
Biogassanlegget skal gjøre slam til en ressurs
Foto: NRVA
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Området i Sørum i Lillestrøm kommune var allerede regulert for formålet Biogassanlegg da arbeidet med dagens fabrikk startet. Anlegget skal stå klart, og være i drift i 2025 og skal da i tillegg til å håndtere eget slam fra eierkommunene også håndtere det samme fra en rekke kommuner mellom Enebakk og Elverum.

Estetikk er viktig

Totalentreprisen for bygget er gitt til Seby AS og arkitekt er AFRY Norway AS. Byggene er industribygg som oppføres i stål, betong og prefabrikkerte sandwichplater. Til tross for et område med mye leire i grunnen bygges anlegget på fjell.

– Estetikken har vært viktig. Vi ligger i et naturområde og med to store tanker som er 20 meter høye og 16 m i diameter har vi valgt å holde dette i jordfarger, sier Jon Mills som er prosjektleder for utbyggingen og anlegget i NRVA.

Slammet er en ressurs

Han forteller videre om anlegget:

– Strategien med anlegget er å se på slammet som en ressurs og en råvare, og ikke et problem. Prosessen skal være bærekraftig. Strenge krav til selskapet om slambehandling er årsaken til etableringen. Gjennom behandlingen reduseres slammengden til ¼ samtidig som den steriliseres og hygieniseres, og blir til et produkt primært for bruk i landbruket. Det produseres også nitrogenkonsentrat og det fanges C02, som igjen går til næringsmiddelindustrien. Til slutt, når alle de ulike nye produktene «er klar» blir det igjen vann, dette renses på anlegget og sendes så ut i det kommunale avløpsnettet og går tilbake i kretsløpet.

Mange miljødimensjoner

– Det som også er viktig er at metodene som brukes i anlegget erstatter dagens metoder, der slam renses med brent kalk, noe som ikke er bra for verken miljø eller av et økonomisk aspekt sier Jon Mills som legger til at:

– Fabrikken får et eget luktrenseanlegg, det er jo slik at denne typen anlegg som håndteres slam og gass vil avgi noe lukt. Derfor plasseringene i områder som ikke er for tettbebygd, samtidig skal det være sentralt for å kunne levere produktene som skapes som i noen tilfeller skal være relativt kortreist. Transport til og fra anlegget skal også være så kort som mulig pga miljøet.

Skal produsere hydrogen

Når teknologien tar seg litt framover er det også planer at anlegget skal produsere hydrogen. Disse planene har en fem til ti års horisont, og fjernvarmen som skapes har pr i dag ikke fått noen mottaker.

#krogstad miljøpark #nrva
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0