Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Har fått tillatelse till lå bygge ny transformatorstasjon

7/03/2024, 10:00
Har fått tillatelse till lå bygge ny transformatorstasjon
Illustrasjon av Skyberg transformatorstasjon Multiconsult AS
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Skyberg transformatorstasjon i Mustadmarka erstatter Vardal transformatorstasjon, som skal rives. Vardal oppfyller ikke dagens forskriftskrav og har begrenset kapasitet.

– En ny transformatorstasjon vil opprettholde og øke forsyningssikkerheten i regionalnettet i tråd med forventet vekst i kraftproduksjon og -forbruk, sier Carsten Stig Jensen, konsesjonssjef i NVE.

Fører til omlegging av andre kraftledninger

NVE gir samtidig Statnett konsesjon til å legge om rundt 2 km av den eksisterende kraftledningen mellom Fåberg og Røykås. Elvia får også konsesjon til en 200 meter lang omlegging av ledningene Dokka-By I og II. Hensikten er å føre ledningene inn i den nye stasjonen.

Skal utarbeide detaljerte planer for bygging og drift

Skyberg transformatorstasjon vil kreve et areal på ca. 220 dekar, hvor rundt 40 dekar skal gjerdes inn. Stasjonen blir et visuelt dominerende inngrep i nærområdet, men skal utover dette gi en begrenset påvirkning på landskapet. Utbyggingen gir også noen negative virkninger for naturmangfold. I anleggsfasen vil stor anleggstrafikk gi ulemper, særlig langs Brennhaugvegen.

NVE har stilt vilkår om at Statnett og Elvia må utarbeide en detaljplan for bygging og drift av anleggene. Planen skal blant annet beskrive hvordan anleggsarbeider skal gjennomføres for å redusere virkninger for naturmangfold og landskap. Det skal også presenteres konkrete tiltak for å redusere virkningene av anleggstrafikk.

#elvia #gjøvik #nve #skyberg transformatorstasjon #statnett
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0