Energi
2 minutter lesetid

Har signert pilotprosjekt med batteriteknologi til kraftverk

8/03/2024, 11:00
Har signert pilotprosjekt med batteriteknologi til kraftverk
Fra venstre: Peter Bakkeid, Henrik Fongen og Vebjørn Haukaas fra Aneo, Ketil Aagesen fra Siemens Energy, Gunnar Hovland fra Aneo, Kjell Ingvar Ustad, Wiggo Tetlie og Lars Barstad fra Siemens Energy.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Aneo skal bidra til lønnsom energiomstilling i Skandinavia. En av utfordringene vi må løse for å få til den er økende variasjon både i produksjon og forbruk i kraftsystemet. Vi er overbeviste om at det å etablere hybriddrift med batterier på våre kraftstasjoner vil bidra både til bedre lønnsomhet for oss, og større nytte for kraftsystemet. Vi vil gjøre vårt for at vi med dette både kan bidra til å flytte kraftleveranser til tidspunkt etterspørselen i kraftmarkedet er størst, men også delta i frekvensmarkedet med rask effekt for å bidra til effektiv nettdrift, sier konsernsjef i Aneo, Gunnar Hovland.

Etablerer hybridkraftverk med batteri

Siemens Energy har i en årrekke levert batterisystemer i det globale markedet for skip, offshore og ladestasjoner for fergedrift. Nå tar de med seg erfaringen og lager løsninger som er tilpasset nettapplikasjoner.

– Dette er en spennende type applikasjon, som krever god kompetanse i samspillet mellom kraftsystemer, kraftelektronikk og energilagre. Vi er spesielt fornøyde med å kunne vinne en anbudskonkurranse med produkter hovedsakelig utviklet og produsert lokalt i Trondheim. Ikke bare vil batteriene produseres i Trondheim, men også essensiell kraftelektronikk og styringssystemer. Vi takker Aneo for tilliten og ser frem til et spennende samarbeid, sier Ketil Aagesen, leder for Siemens Energy, Grid Technologies Storage BlueVault.

Planen er å plassere batteriet og etablere hybridkraftverk ved Mørre Kraftstasjon, eid av TrønderEnergi Kraft.

– Vi synes dette er veldig spennende, og ønsker derfor å bidra i prosjektet ved å stille Mørre kraftverk i Åfjord tilgjengelig for Aneo og Siemens Energy for installasjon av batteri og etableringen et hybridkraftverk. Ved å delta i prosjektet vil vi sammen med Aneo skaffe oss verdifulle erfaringer fra drift av hybridkraftverk i ulike markeder, og med det være godt forberedt for å levere kraft inn i fremtidens kraftsystemer, sier daglig leder i TrønderEnergi Kraft, Ann-Cathrine Holmen.

Først ute i Norden

Aneo er blant de første til å ta i bruk batteri i kraftproduksjon. HydroBattery-prosjektet vil forhåpentlig gi svar på mulighetene som ligger i å i større grad ta batterier i bruk i kraftproduksjonen.

– Når reservemarkedet i Norge og Norden utvikles videre, står vi klare for å bidra til et effektivt kraftsystem. Men skal vi kunne bidra trenger vi rammer som legger til rette for effektive markeder og lønnsomme tjenester. Skal vi komme dit må RME og Statnett gjennom praktiske eksempler få erfaring med hvilke mekanismer som skaper størst mulig nytte for kraftsystemet, og det får de gjennom prosjekter som dette, hvor vi og våre samarbeidspartnere kombinerer kraftverk og batterier, sier Peter Bakkeid, avdelingsleder for innovasjon og implementering i Aneo.

#aneo #pilotprosjekt #siemens energy
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0