Energi
2 minutter lesetid

Legger til rette for solkraft i Innlandet

15/01/2024, 13:45
Legger til rette for solkraft i Innlandet
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er kapasitet til omtrent 200 MW produksjon fra nye solkraftverk i dagens nett og med igangsatte nettforsterkningstiltak i Innlandet. Elvia og Statnett samarbeider tett for å finne løsninger for å tilby ytterligere nettkapasitet til mer kraftproduksjon i regionen fremover.

– Solkraft vil kunne gi et viktig bidrag til energisituasjonen, derfor er vi glad for å bekrefte at flere solkraftverk kan realiseres i årene som kommer, sier Gunnar Løvås, konserndirektør i Statnett.  

– Ved å samarbeide tett med både produsenter og forbrukere, utnytte ny teknologi og drifte strømnettet vårt hardere, er vår ambisjon å øke kapasiteten i det eksisterende strømnettet med 20 prosent. Dette arbeidet vil også kunne gi ytterligere nettkapasitet til fornybar kraftproduksjon, sier Anne Sagstuen Nysæther, administrerende direktør i Elvia.

Kraftbalanse i regionen  

Den siste tiden har ulike rapporter og kartlegging av strømbehovet bekreftet at Innlandet trenger mer kraftproduksjon som produserer i perioder med høyt forbruk. I tiden som kommer vil det ha stor betydning å se på løsninger der produksjon og forbruk av strøm tilpasses og samlokaliseres. Det vil kunne åpne for ytterligere tilknytning til nettet av både produksjon og forbruk. Statnett og Elvia har felles ambisjon om å legge til rette for en koordinert, rasjonell og effektiv måte å knytte til mer produksjon.

– Elvia skal tilrettelegge for og tilknytte så mye fornybar kraftproduksjon på Innlandet som mulig, samtidig som vi sikrer en stabil og sikker kraftforsyning til eksisterende kunder, sier Anne Sagstuen Nysæther. 

For å kunne tilknytte et økt volum fra fornybar kraftproduksjon til nettet, må det gjennomføres tiltak i eksisterende strømnett hos både Statnett og Elvia. Hvilke tiltak som er nødvendige avhenger av hvilke solkraftverk som blir realisert.

– Vi vil fremover finne ut hvor mye kapasitet som blir tilgjengelig på ulike tidspunkt. Både automatisering av systemdriften og produksjonens evne til å være fleksibel, vil ha betydning for hva det blir mulig å knytte til og med hvilke vilkår, sier Statnetts Løvås. 

Fakta om strøm fra solkraftverk

Mesteparten av den nye produksjonen som er planlagt på Innlandet er solkraftverk. Disse anleggene produserer mest kraft i sommerhalvåret når forbruket er lavt og produksjonen fra regionens vannkraftverk er høy. Med dagens teknologi er det ikke mulig å lagre kraften lokalt over lengre tid på en samfunnsøkonomisk riktig måte. Så lenge produksjonen fra solkraft ikke brukes i regionen på det tidspunktet den produseres, må produksjonen eksporteres ut av regionen. Dette utløser behov for mer kapasitet og tiltak i strømnettet som for eksempel nye ledninger ut av regionen.  

#elvia #solkraft #statnett
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0