Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Nå blir det lettere å finne informasjonen

22/04/2024, 10:00
Nå blir det lettere å finne informasjonen
Strømnett på Romerike. Foto: Stig Storheil, NVE
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– At verktøyet er obligatorisk å bruke for nettselskapene gjør at alle kan å få oversikt over utviklingsplaner i egen region eller nærområde. Da blir det lettere å fange opp prosjekter som etter hvert vil gå til konsesjonsbehandling, sier Inga Nordberg, energi- og konsesjonsdirektør i NVE.

PlanNett er et viktig steg i arbeidet med å digitalisere strømnettet, og det har vært et mål å gi flere aktører mulighet til å følge med på utviklingen og utbygging. Løsningen gir også de ulike nettselskapene god oversikt over hverandres tiltak, slik at de enklest mulig kan se sine prosjekter i sammenheng.

Viktig informasjonskilde

I PlanNett finner man informasjon om alternative planer for utbygging av nettet, kostnader og geografisk informasjon. For de tiltakene som krever konsesjon vil du også finne en lenke videre til statusen for konsesjonsbehandling.

– Næringslivet og kommunene rundt i landet kan dra stor nytte av den innsikten PlanNett gir, den kan være avgjørende når en aktør skal etablere eller bygge ut næring i et område, sier Nordberg.

Brukervennlighet og nye målgrupper

PlanNett er laget for at nettselskapene skal kunne planlegge og utvikle kraftnettet mest mulig effektivt. Det er et verktøy som skal bidra til en mer effektiv konsesjonsbehandling. PlanNett er fortsatt under utvikling, og fremover er det et mål å gi bedre brukervennlighet for andre/nye målgrupper.

– I arbeidet med å lage PlanNett har vi fokusert på effektiv planlegging for nettselskapene og raskere behandling av konsesjonssøknader. Vi ønsker også å gjøre PlanNett enda mer brukervennlig for andre. Fremover vil det legges til flere funksjoner som vil være nyttig for flere brukergrupper, sier Nordberg.

Det arbeides også med å utvikle en prognosemodul som vil gjøre det lettere for nettselskapene å beregne hvor mye effekt som må holdes av til vanlige strømkunder.

#nve #plan nett
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0