Energi
2 minutter lesetid

Nå bygges Europas største anlegg for batteriresirkulering

8/05/2024, 11:00
Nå bygges Europas største anlegg for batteriresirkulering
Batterimoduler klare for knusing og sortering, Illustrasjon: Hydro Batteries
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Øker kapasiteten

Det norske selskapet Hydrovolt, med base i Fredrikstad, utvider sin kapasitet for resirkulering av elbil -og industrielle batterier. Selskapet forventer økt behov for gjenvinning av bilbatterier som følge av krav til sirkulærøkonomi, geopolitisk usikkerhet knyttet til tilgang på råmaterialer og økende grad av el-transport.

– Finansieringen fra DNB og Eksfin gjør det mulig å utvikle en mer sirkulær tilnærming i batteriverdikjeden, der vår løsning vil kunne spille en nøkkelrolle i energiomstillingen. Utvidelsen av kapasitet og kompetanse gjør det også mulig å bruke vår industrielle erfaring til etablering i andre viktige markeder, sier Erik Magelssen, finansdirektør i Hydrovolt.

Finansiering fra DNB og Eksfin

Eksfin finansierer selskaper som bidrar til norsk eksport sammen med deres banker. Nye grønne verdikjeder er høyt prioritert i Eksfins strategi. DNB har vært arrangør av finansieringen til Hydrovolt:

–Når eksportbedrifter skal vokse til å bli konkurransedyktige internasjonalt kreves mye kapital. Her kan Eksfin bistå sammen med bankene. Garantien vi stiller overfor DNB er i tråd med Eksfins strategiske satsning om å bygge en ny grønn industri i Norge, uttaler Bodil Sannes-Vardenær, Eksfin.

– Finanseringen av Hydrovolt er et godt eksempel på hvordan DNB med garanti fra Eksfin tilrettelegger for bærekraftig omstilling i norsk eksportindustri, sier Marie Tveit, seniorrådgiver i seksjonen Eksportfinansiering i DNB.

Trine Loe, divisjonsdirektør for Future & Tech i DNB sier videre:

–Vi har tro på at slike løsninger blir svært viktige for utviklingen av en sirkulærindustri og kan skape nye eksportindustrier for Norge.

Sparer kostnader og miljø

I batteriene som benyttes i elbiler i dag finner vi blant annet metallene litium, magnesium, nikkel og kobolt. Å gjenvinne disse fra eksisterende produkter sparer miljøet for store utslipp og industrien for store summer. Hydrovolt har 65 ansatte og ser på muligheten for å etablere anlegg i Europa, slik at selskapet sikrer tilgang til brukte elbilbatterier fra elbilveksten i andre europeiske land. Norge ligger foran andre land i andel elbiler og tilhørende infrastruktur. Dette gir et fortrinn for aktører som Hydrovolt.

– Etter videreutvikling av vårt norske anlegg for batteriresirkulering vil Hydrovolt kunne resirkulere batterier tilsvarende 25 000 elbilbatterier per år. Vi er veldig stolte av kompetansen vi bygger, avslutter Magelssen.

#batteri #eksfin #hydrovolt
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0