Energi
2 minutter lesetid

Ny rammeavtale på regionalnett linje og kabel

28/02/2024, 11:00
Ny rammeavtale på regionalnett linje og kabel
Glitre Nett skal i perioden fra 2024 gjennomføre flere store regionalnett linje- og kabelprosjekter. Foto: Glitre Nett
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Dette er både opprusting av eksisterende anlegg, samt utbygging av hele nye anlegg. Nettpartner AS er nå valgt som leverandør og avtalepart for rammeavtale på regionalnett linje og kabel.

− I arbeidet med våre nye store prosjekter har vi valgt en samarbeidsmodell for gjennomføring, der det legges stor vekt på å hente ut synergier og effektivitet ved at samme aktør og ressurser deltar i flere prosjekter etter hverandre. Etter en grundig og omfattende innkjøpsprosess, er vi godt fornøyd med å få med oss Nettpartner som leverandør og avtalepartner, sier Jon Larsen-Frivoll, avdelingsleder innkjøp i Glitre Nett.

− Valget av Nettpartner som leverandør og samarbeidspartner med Glitre Nett har blitt gjennomført med bakgrunn i tildelingskriteriene pris, kvalitet, miljø og bærekraft, metodikk og erfaring med innovasjons- og forbedringsarbeider. Det har vært viktig for Glitre Nett å inngå avtale med en leverandør som ønsker og evner å være med på å gjøre en endring og forskjell, sier Jon Larsen-Frivoll.

Ny samarbeidsmodell

Samarbeidsmodellen som er valgt i rammeavtalen er ny for denne typen prosjektgjennomføring i markedet. Fokus i gjennomføringen av prosjektene vil være helse miljø og sikkerhet (HMS), bærekraftige løsninger og gjennomføring av prosjekter, reduksjon av gjennomføringstider, økt effektivitet, synergier og kompetanseheving underveis i kontraktsperioden, samt reduksjon av risiko og påslag i hele verdikjeden.

– Vi er svært fornøyde med å ha vunnet denne avtalen, og dette er en bekreftelse på at vi kan levere i henhold til kundens forventninger til oss som leverandør. Dette gir oss også en mulighet til å fortsette å videreutvikle selskapets kompetanse og gjennomføringsevne i et tett samarbeid med Glitre Nett,  sier Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Nettpartner.

Forsyningssikkerhet og bærekraft

Leveransene under rammeavtalen skal bidra til at Glitre Nett når sine mål om god forsyningssikkerhet og bærekraft, oppnår stor sluttkundetilfredshet, samt ivaretar sitt samfunnsansvar. Leveransen omfatter hele Glitre Netts konsesjonsområde på Agder, med opsjon for konsesjonsområdene i Buskerud og på Hadeland. Avtalen har en varighet inklusive opsjonsperioder på 8 år og en total maksimalverdi på 2 milliarder kroner.

Elektrifisering gjør samfunnet stadig mer avhengig av sikker strømforsyning. Glitre Nett skal de neste ti årene investere nærmere 20 milliarder kroner i videre utvikling av strømnettet for å dekke økt etterspørsel fra kundene.

#glitre nett
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0