Energi
2 minutter lesetid

Ordfører snur om vindkraft: – Det er spennende

3/02/2023, 09:01
Ordfører snur om vindkraft: – Det er spennende
Ordfører Hallgeir Kjeldal tror «nærvind» kan være positivt for industrien i Bamble. På denne tomten skal det bygges ut 4000 dekar med industri. FOTO: STIG BOLME / NRK
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er NRK som forteller: Regjeringen fikk i slutten av januar råd fra Energikommisjonen til en ny klimapolitikk. Kommisjonen tror ikke Norge har nok kraft til å nå klimamålene for 2030.

I Bamble bygges det et industriområde på 4000 dekar, som vil trenge enorme mengder kraft – grønn kraft. Dette forteller NRK.

Nei til vindmøller

Men i 2021 gjorde Bamble kommune det til et prinsippvedtak å ikke ha så mye som en vindmølle. Vedtaket møtte motstand.

Kommisjonens forslag om å bygge mindre anlegg, såkalt «nærvind» i industriområder og langs veiene, kan ha endret ordførerens oppfatning.

– Jeg mener det ligger til rette for å ha energi tilgjengelig veldig nært på der utviklingen skjer. Det er spennende, sier ordfører Hallgeir Kjeldal.

Positiv til «nærvind»

Industriområdet i Bamble kan ikke driftes av vind alene, men det kan bidra.

– Her trengs det mye grønn kraft. Mer kraft enn noen få vindmøller kan skaffe, men det kan være med på å skape den entusiasmen vi trenger for å utvikle dette området, sier ordføreren.

Bygging av nærvind skal sette et mindre fotavtrykk i naturen.

– Er du villig til å justere på prinsippvedtaket?

– Det må vi jo se på, også håper jeg kommunestyret også er innstilt på det samme. Verden har gått fremover, sier Kjelldal.

Enorme mengder kraft

Anleggene hos Yara og petrokjemiselskapet INEOS i Bamble er et godt eksempel på hvor mye kraft som trengs fremover. Selskapet skal kutte CO₂-utslippene med 1,3 millioner tonn. Det er like mye som utslippene fra 500.000 fossilbiler. For å få til dette, er det behov for like mye strøm som det 150 store vindturbiner produserer i året.

Sverre Gotaas, administrerende direktør i Herøya industripark, tror det vil være lettere å få aksept for vindmøller når de plasseres på industriområder. – Disse nærvindmøllene er mye mindre og vil ikke ruve i terrenget. Kraften derfra vil egne seg til å dekke bebyggelsen rundt, men bedriftene er fortsatt avhengige av de store kraftverkene, sier Gotaas.

Energikommisjonen foreslår at en økt andel av inntektene fra vindkraft skal gå til vertskommunene og at 15 prosent av grunnrenteskatten til staten fra det enkelte vindkraftanlegg skal tilfalle den berørte kommunen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0