Energi
2 minutter lesetid

Skal samarbeide om varme og kjøling

8/04/2024, 10:44
Skal samarbeide om varme og kjøling
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio og direktør Geir Teigstad i Oslo Sykehusservice OUS signerer den nye intensjonsavtalen. Foto: Hafslund Oslo Celsio
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Avtalen innebærer at Celsio og OUS har som intensjon å etablere et felles selskap som skal eie og drifte to nye energianlegg, et ved nye Rikshospitalet og et ved nye Aker sykehus. Hvert anlegg vil bestå av en termisk energisentral og et tilhørende distribusjonsnett. Energianleggene skal produsere og levere fjernvarme og kjøling både til de nye sykehusene og til andre bygg i nærområdene.

– Fra å være egenprodusent av kjøling og abonnent av ekstern varme, til nå å etablere en felles interesse med Celsio om mest mulig effektiv forsyning og områdeutnyttelse av termisk energi, har OUS tatt et riktig og viktig skritt i en bærekraftig retning for nye sykehus i Oslo, sier leder for Nye sykehus og Energi Ola Lindh i OUS Eiendom. – Vi er glade for at OUS gjennom våre prosjekter kan utløse områdeutviklingen av bærekraftig termisk energiforsyning på Gaustad og Aker, legger han til.

– Vi i Celsio er svært glade for å kunne bidra til å utforme et nytt bærekraftig energisystem som kommer både de to nye sykehusene og naboene deres til gode, sier administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio, Knut Inderhaug.

Nye Aker sykehus og nye Rikshospitalet skal stå ferdige og være i full drift fra 2031. Begge prosjektene er godt i gang med å detaljprosjektere de nye energianleggene. Celsio som har lang erfaring med å drifte energianlegg for OUS, vil etter signering av intensjonsavtalen stille med rådgivende kompetanse i relevante prosjekteringsgrupper for å bidra til utforming av de nye anleggene.

#aker sykehus #celcio #ous #radiumhospitalet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0