Energi
2 minutter lesetid

Skal styrke strømnettet i Rogaland

19/02/2024, 09:00
Skal styrke strømnettet i Rogaland
Johnny Stavnem, Kjell Berge, Leif Tore Einarsen fra Lnett, Kjetil Kleiva og Lars Eirik Salte fra ABB
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

ABB inngår ny langvarig rammeavtale med Lnett for å styrke og vedlikeholde strømnettet i Rogaland-regionen. Rammeavtalen innebærer leveranse av elektriske distribusjonsløsninger som sørger for å få energi ut til geografiske områder med infrastruktur, bygg- og boligfelt. Samarbeidet er styrket av et felles mål om å effektivisere forsyningen av energi for å tilrettelegge for vekst og det grønne skiftet.

– Sør-Rogaland er en region i stadig vekst og der omstilling fra fossil til fornybar energi pågår for fullt. ABB er for oss en kjent leverandør som vi har hatt et langt samarbeid med, og avtalen sikrer forutsigbare leveranser av nøkkelprodukter i vårt distribusjonsnett, sier Evy Thorbjørnsen, prosjektdirektør hos Lnett.

Lnett er ansvarlig for at det er nok kapasitet i strømnettet slik at innbyggere i ni kommuner i Sør-Rogaland får strøm. Etterspørselen etter mer strøm øker raskere enn før, og strømforbruket antas å vokse med 45-90 prosent de neste 20 årene. Med høyere krav til både leveringssikkerhet og kostnadseffektive løsninger som bidrar positivt til klima- og miljø, skal ABB møte Lnetts utfordringer med ledende teknologi innenfor elektrifisering.

I ABBs produktportefølje vil Lnett benytte seg av komplette distribusjonsløsninger bestående av høyspentanlegg og lavspenttavler, samt prefabrikkerte nettstasjoner som huser høyspentanlegg, transformator og lavspenttavle. Løsningene er grundig testet og typegodkjent i henhold til gjeldende normer, som vil bidra til sikker energiforsyning og redusering av tid på prosjektering av plassbygde nettstasjoner. Produktene utvikles og produseres i fabrikken i Skien.

– I ABB har vi høyt fokus på teknologisk utvikling og hvordan elektrifisering kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. Smarte løsninger og høye krav til egne leveranser ser vi på som avgjørende for å støtte Lnetts ambisjoner om å levere pålitelig og ressurseffektiv nettutbygging. Vi er stolte av å få tilliten til å fortsette samarbeidet med Lnett etter så mange år, sier Gøran Salomonsen, daglig leder i ABB Electrification Norway AS.

Kontraktens varighet er på tre år, med mulighet for forlengelse opp mot totalt åtte år. Rammeavtalen trer i kraft første kvartal 2024.

#abb #lnett #rogaland
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0